Ze zastupitelstva: Sport, kino a nemocnice

Třináctá schůze boskovického zastupitelstva se konala v úterý posledního února. Úvod zasedání se obešel bez jakýchkoliv dotazů a připomínek občanů. Zastupitelská diskuse postupně gradovala, zejména kvůli dalším nákladům spojenými s rekonstrukcí letního kina, výstavbou sportparku a demolicí mlýna v Červené zahradě. Poněkud bizarně se pak zastupitelstvem vinulo téma pověření zastupitelů pro vykonávání pravomoci oddávajícího.

zasedání zastupitelstva Boskovic

Rozdělení peněz pro sportovce

Zastupitelé schválili rozdělení dotací sportovním klubům. Na nájemné sportovišť dostaly kluby více než 3,4 miliony korun. Z toho přes 2,8 milionu dostanou kluby, které vyvíjejí svou činnost na městských sportovištích a tudíž zde i platí nájem. Kromě toho dostaly sportovní soutěžní mládežnické organizace 700 tisíc korun na činnost.

Uspokojeni nebyli všichni žadatelé o příspěvek na nájemné právě mimo městská sportoviště. Ti žádali o 160 tisíc korun víc, než pro ně bylo vyhrazeno. Opoziční zastupitel za Sportovce Jiří Pevný si posteskl, že se nenašly prostředky na navýšení alespoň o 80 tisíc korun. Už v minulém volebním období, když se tvořila koncepce financování sportu, ze které rozdělování dotací vychází, bylo podle něj řečeno, že mladí by měli sportovat zdarma. „Tady nám to trošku utíká. Snad se příští rok zachováme lépe, jsem přesvědčen, že v rozpočtu města by se určitě těchto 160 tisíc našlo,“ komentoval to Jiří Pevný. Vedení města ho ujistilo o vůli navýšit pro příští rok jak dotace pro sportovce, tak pro kulturu a volnočasové aktivity.

Schváleny byly i další dotace. Jednak pro festival Boskovice, který získá od města více prostředků než vloni, a to 150 tisíc. Navýšení město odůvodnilo také tím, že letos se koná 25. ročník festivalu. Dalších 150 tisíc město přispěje na celorepublikové kolo Středoškolské odborné činnosti. Přehlídka se bude konat v Boskovicích 15.–18. června.

Ulice Luční

Bez diskusí posvětili zastupitelé název nové ulice za nemocnicí. Bude se jmenovat Luční. „V lokalitě už jsou nové domy, které se budou zabydlovat, a je potřeba, aby byl název stanoven,“ uvedla městská právnička Miluše Rozkošná. Název Luční vzešel také z anketního hlasování, které město uspořádalo. Pro tuto variantu hlasovalo 224 lidí.

Vlajka pro Tibet

Tibetská vlajka vlála po dva roky na Den Tibetu na boskovické radnici. Letos však opět nezavlaje, zastupitelé její vyvěšení neschválili – návrh neprošel o jediný hlas. Důvodem byla především neúčast zastupitelů za hnutí ANO na jednání zastupitelstva. Jejich tři hlasy byly v minulosti vždy pro. Pro vyvěšení vlajky sice hlasovala opoziční TOP 09, ale někteří koaliční zastupitelé se zdrželi – jednak starostka Hana Nedomová a také Jaromír Formánek. Zastupitelka za ANO Martina Přichystalová dorazila na jednání těsně po hlasování. Vyvěšení tibetské vlajky tak uniklo opravdu o chvíli.

Na závěr celého jednání zastupitelstva se pokusil rozhodnutí ještě zvrátit šéf boskovického hnutí ANO Lukáš Holík, který požádal zastupitele o revokaci usnesení. Hlasů už byl dostatek, ale tajemník úřadu po poradě s právním oddělením došli k závěru, že revokaci usnesení jednací řád už neumožňuje. Možností byl návrh na změnu programu, ale tohoto práva se pozdě příchozí Martina Přichystalová vzdala a nikdo z dalších se ho také neujal.

Pověření oddávajících

Obtížně uchopitelné téma místy nabývající komediální povahy tentokrát na zastupitelstvu obstaralo pověření zastupitelů pravomocí oddávajícího na občanských svatbách. O pověření projevil zájem bývalý starosta Jaroslav Dohnálek, na kterého se několik lidí obrátilo, jestli by je nemohl oddat. Vedení města nejprve vyzvalo všechny zastupitele, aby se vyjádřili, jestli by měli o pověření zájem, poté se ale rozhodlo aktuální seznam oddávajících ponechat. Pověření má aktuálně devět zastupitelů, mezi nimiž není nikdo z opozice.

Změny územního plánu

Prvních šesti změn se dočká před dvěma roky schválený nový boskovický územní plán. Důvodem pro změny je mimo jiné to, že krajské zastupitelstvo vydalo v říjnu krajské Zásady územního rozvoje a obce jsou povinny uvést s nimi své územní plány do souladu. Dále se pomocí změn odstraňují nepřesnosti a upravují některé nepříliš vhodné regulativy. „Tyto skutečnosti byly zjištěny během patnáctiměsíčního používání územního plánu jako závazné dokumentace při územních a stavebních řízeních,“ znělo vysvětlení v návrhu změn.

V rámci plánované investice do boskovické čistírny odpadních vod chtěl také Svazek vodovodů a kanalizací převedení pozemků kolem čističky do kategorie technická infrastruktura, aby je mohl využít pro její případné rozšíření. Druhou významnější změnou je převod bývalé budovy soukromé podnikatelské školy a dnes školky U Tří oveček z kategorie určené pro občanské vybavení na plochu určenou pro byty. V budoucnu tak v budově nebo na jejím místě budou moci vyrůst bytové nebo rodinné domy.

Jednu další změnu připojila k původním návrhům přímo na zastupitelstvu starostka a zastupitelé tak vyšli vstříc firmě MP Holding, která spravuje majetek rodiny Mensdorff-Pouilly. Jedná se o lokalitu v Pilském údolí naproti hájovně, kde dříve stávala hraběcí pila. Předchozí územní plán města zde umožňoval výstavbu objektu k individuální rekreaci, nový územní plán však kvůli opomenutí projektanta i vlastníka tuto možnost neposkytoval. Zastupitelé odsouhlasili návrat k původnímu účelu.

Rozpočtový výhled

Bez diskuse zastupitelé schválili i nový rozpočtový výhled, o kterém jsme již informovali v článku o městských investicích.

Prodražení oprav letního kina i výstavby sportparku

Větší diskuse se rozpoutala u projednávání prvního letošního rozpočtového opatření. Předmětem této debaty se stalo hlavně navýšení finančních prostředků na dvě probíhající investiční akce: opravu letního kina a budování sportparku v Doubravách.

Rekonstrukce letního kina byla navýšena z původních 10 milionů o dalších 2,7 milionu korun. Z toho 1,7 milionu si vyžádá především zásadní změna v projektu – v průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že původní založení stupňů stávajícího hlediště není možné využít, proto bylo hlediště včetně základů zcela rozebráno. Základy je nutné nově vybetonovat a místo původně plánovaného monolitického betonového základu bude hlediště vyrobeno z prefabrikovaných kusů. Další milion spolknou v letním kině kompletně nové elektrorozvody, přičemž původně se počítalo s částečným využitím těch stávajících. Ani to se neukázalo jako možné.

V případě sportparku se jedná o půlmilionové navýšení k původně plánované částce přibližně 1,3 milionu korun. Důvodem víceprací jsou zejména terénní úpravy, které zčásti vznikly špatnou přípravou projektu.

Kritika kvůli vyšším nákladům a nekvalitní přípravě projektů se ozývala pochopitelně z opozičních lavic. A jak už je v Boskovicích zvykem, poukazovala na minulost, především na stavbu sportovní haly, kde členové současného vedení města navyšování prostředků a špatnou přípravu projektů tehdy ještě v opozičních řadách kritizovali. Po obvyklé přestřelce oboustranných výčitek a starých křivd se návrh na navýšení prostředků na letní kino i sportpark schválil.

Na přetřes přišla také otázka, jak bude sportpark provozován. Vedení města zatím nechtělo sdělit, jakou částkou bude město na provoz přispívat. Problematiku řeší a částku, ke které dospěje, by mělo schvalovat dubnové zastupitelstvo. Areál v Doubravách by měly provozovat Služby Boskovice.

Demolice mlýna

Na závěr zastupitelstva dostali jako obvykle zastupitelé možnost vyjádřit své podněty a připomínky. Debata se točila nejprve kolem demolice Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě. Opozici se nelíbilo, že vysoká cena pozemku byla při nákupu zdůvodňována tím, že na ní stojí budova mlýna, ale dnes se s touto budovou již nepočítá, naopak si vyžádá další náklady na demolici. Kromě toho zaznělo, že město už má k dispozici i studii na Červenou zahradu vypracovanou studentem architektury z Liberce.

Další dotaz se týkal také dalších jednání s majiteli pozemků v Červené zahradě. Vedoucí majetkového odboru Gabriela Šmerdová potvrdila, že probíhají jednání se zástupci Orla a MP Holding, kteří projevili ochotu své pozemky odprodat. S nimi se jedná o prodeji pozemků za Bělou, kde je takzvaná Junácká louka. Jednání probíhají také se zástupci společnosti Severka B, jejíž majitel Jan Paroulek vlastní pozemek po bývalém lihovaru mezi mlýnem a hotelem Velen. Jan Paroulek si podle vedoucí majetkového odboru vyžádal čas na vyhodnocení vlastních rozpracovaných záměrů, aby si ujasnil, jakou část pozemků by případně byl ochoten prodat. Osloveni byli i další vlastníci.

Personální situace v nemocnici

Několik dotazů směrovaných na jednatele boskovické nemocnice přednesl zastupitel za opoziční ODS a lékař Miroslav Klíma. Zajímala ho personální situace středního zdravotnického personálu, zejména na odděleních ARO a JIP. Jednatel nemocnice Miloš Janeček přiznal, že na JIP je omezen provoz kvůli nedostatku sester, z nich část odešla na mateřskou dovolenou a dvě do důchodu. Dalším tématem bylo navýšení mezd, ke kterému došlo od začátku roku. „Spokojenost vydržela do poloviny února, kdy se nám začaly hromadit požadavky na navyšování mezd a plateb za služby,“ uvedl ekonomický analytik nemocnice Dan Štěpánský. Nemocnice platy zasanovala z provozního rozpočtu. Momentálně vedení města situaci vyhodnocuje a očekává jednání s odborovými organizacemi. To by mělo proběhnout do konce března. Miroslav Klíma apeloval na snahu nemocnice především stabilizovat personální situaci. „Můžeme rozdělit pouze to, na co si vyděláme. Jestli budeme plnit další požadavky lékařského odborového klubu, můžeme se dostat do situace, že budeme mít tak možná na platy a až se pokazí přístroj, tak na jeho nákup nebo opravu už mít peníze nebudeme,“ odpověděl jednatel Miloš Janeček.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství