Anketa: Cítí radní odpovědnost za prohraný soud s Tomášem Julínkem?

Neplatné výpovědi exministra zdravotnictví za ODS Tomáše Julínka předcházelo zrušení jeho místa náměstka pro ekonomiku a správu v boskovické nemocnici. Tuto organizační změnu, soudem označenou za účelovou, schválili přímo boskovičtí radní, kteří tvoří valnou hromadu nemocnice. Jak se ke svému rozhodnutí dnes staví?

Pro zrušení Julínkova místa před dvěma lety hlasovalo šest členů rady, kterých se tedy redakce Ohlasů zeptala: Vaše hlasování o organizační změně 24. 11. 2015 vyústilo ve zrušení postu náměstka pro ekonomiku a správu v Nemocnici Boskovice. Cítíte díl spoluodpovědnosti za prohraný soud nemocnice s Tomášem Julínkem? Jakým způsobem by se podle vás měla valná hromada k situaci postavit?


Hana Nedomová, starostka za ČSSD, tehdy také jednatelka nemocnice

Rozsudkem Okresního soudu v Blansku bylo rozhodnuto o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané Tomáši Julínkovi. Důvodem této výpovědi byla organizační změna na straně zaměstnavatele (Nemocnice Boskovice) spočívající ve zrušení funkce náměstka pro ekonomiku a správu. Výpověď byla dle názoru soudu podána formálně správně a nebyla ani projevem diskriminačního přístupu zaměstnavatele vůči žalobci.

Důvodem vyhovění žalobě byla dle soudu nedostatečná odůvodněnost organizační změny. Soud tedy nevzal za prokázané, že provedená organizační změna byla skutečně potřebná z hlediska efektivity plnění úkolů zaměstnavatele. Z tohoto důvodu se soud přiklonil na stranu žalujícího zaměstnance, který je standardně považován za slabší stranu pracovně-právního sporu.

Město Boskovice se věcně neztotožňuje s hodnocením soudu, neboť příprava a provedení dané organizační změny byly řádně projednávány Radou města Boskovice vykonávající působnost valné hromady Nemocnice Boskovice. Kromě toho fungovala nemocnice po provedené organizační změně zcela bez problémů, aniž bylo třeba opětovně zřizovat pracovní pozici obdobnou té, jež byla zrušena. Město Boskovice však předmětný rozsudek okresního soudu samozřejmě respektuje. S dotazy na další postup Nemocnice Boskovice v návaznosti na tento rozsudek je třeba se obracet na obchodní vedení nemocnice.


Dagmar Hamalová, tehdy radní, dnes místostarostka za KDU-ČSL

Rada města jakožto valná hromada se spolupodílí na rozhodování ve společnosti Nemocnice Boskovice. Některé rozhodovací pravomoci jsou vyhrazeny jí, některé vedení nemocnice. O uvedené změně organizační struktury skutečně rozhodla. V případě uvedeného rozsudku se však jedná o soudní spor mezi Tomášem Julínkem a Nemocnicí Boskovice. O obsahu žaloby ze strany Tomáše Julínka, ani o průběhu a závěrech soudního sporu nebyla rada informována. Soudní spor byl výlučně v rozhodovací pravomoci nemocnice, a tak by valná hromada měla respektovat, že uvedený soudní spor je záležitostí nemocnice. Podle mého názoru by se i do budoucna měly ponechat změny organizační struktury v gesci zřizovaných společností a organizací.


Petr Malach, místostarosta za ČSSD

Nechci se k tomu vyjadřovat, ani to nijak komentovat, protože nemocnice je citlivá věc ve městě.


Milan Kolínský, radní za ČSSD

Milan Kolínský se pro Ohlasy přes několik urgencí odmítl vyjádřit.


Karel Ošlejšek, radní za ČSSD

Byly mi podány informace, na základě kterých jsem usoudil, že to místo v nemocnici skutečně není potřeba. Organizační změna byla pro mě dostatečně odůvodněná. Rozhodně jsem to ale v tu chvíli automaticky nespojoval s výpovědí. Vycházím i z vlastních zkušeností ředitele, kdy také provádím organizační změny. Výpověď už byla čistě v kompetenci jednatelky.


Martina Přichystalová, radní za ANO 2011

Jak mohu cítit spoluodpovědnost za prohraný soud? Tuto otázku snad nemyslíte vážně. Organizační schéma organizace je v kompetenci jednatele společnosti. Odsouhlasení valnou hromadou je formální záležitost.

Další radní Pavel Schwarzer (za ANO 2011) se tehdy při hlasování zdržel, podobně jako při odvolání tehdejšího jednatele nemocnice Dana Navrátila. „V obou případech jsem cítil, že nemám dostatek informací, abych mohl takovou věc rozhodnout,“ zdůvodnil už dříve svá hlasování. Jaromíra Vítková, tehdejší místostarostka a dnes radní za KDU-ČSL, na zmíněném jednání rady chyběla, stejně jako Vladimír Farský, zvolený na kandidátce KSČM.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety