Anketa: Jak zastupitelé hodnotí svou práci?

Už jen necelý rok zbývá do komunálních voleb. Současná boskovická koalice ve složení ČSSD, KDU-ČSL, ANO 2011 a Vladimíra Farského za KSČM má tak většinu mandátu za sebou. V rozsáhlé anketě jsme se proto na její dosavadní práci zeptali všech 27 zastupitelů.

Zasedání zastupitelstvaZasedání zastupitelstva   foto: Tomáš Znamenáček

Otázky byly následující: 1. Co považujete za největší úspěch současné koalice či její nejlepší krok za dosavadní tři roky vládnutí? 2. Co naopak považujete za největší neúspěch či co se současné koalici nepovedlo? 3. Budete v komunálních volbách, které se konají za rok, znovu kandidovat a usilovat o obhajobu mandátu zastupitele?


Dominik Božek, zastupitel za TOP 09

1. Za její největší úspěch považuji to, že pokračovala v projektu oprav letního kina a podařilo se jí udělat velký krok dopředu. Sám považuji tento projekt za důležitý, protože všichni občané ho vnímají pozitivně. Je to projekt, který může být, nebo spíš by měl být, apolitický.

2. Naopak hospodárnost beru jako největší neúspěch. A bohužel je tady mnoho příkladů: příliš draho nakupované pozemky; peněžní rezerva, tedy ušetřené peníze na halu, které minulé vedení nechalo, jsou skoro pryč; špatné zacházení s nemocnicí, které vedlo k soudnímu sporu, jenž skončil prohrou a teď bude stát další nemalé peníze.

3. Ano, budu znovu kandidovat.


Jaroslav Dohnálek, zastupitel za ODS

1. Převedení Muzea Boskovicka pod Jihomoravský kraj. Je to regionální muzeum a jen v okrese Blansko nebyla tato zařízení zřizována krajem. Toto už ale neplatí pro situaci kolem nemocnice. Na první pohled stejný problém, ale problematiku boskovické nemocnice nelze řešit stejným způsobem.

2. Nevybudování sportovní haly, a to kdekoliv ve městě, s tím související 4 roky otevřená stavební jáma na ulici Slovákova a s tím související utracení peněz, které byly v městském rozpočtu připraveny na vybudování haly.

3. Budu kandidovat a pokusím se obhájit mandát zastupitele.


Vladimír Farský, radní za KSČM

1. Napadá mě toho hodně, ale asi vyzdvihnu letošní etapu opravy letního kina. Hlediště, které tam vzniklo, je nádherné, je postavené poctivě na dlouhé desítky let a využívají ho od prvního dne po kolaudaci tisíce návštěvníků. Definitivně jsme tak pohřbili nejrůznější šílené plány a kroky bývalého vedení města.

2. Jako největší nezdar vidím vše, co se děje kolem nemocnice. Podařilo se sice zrekonstruovat a „oživit“ dozorčí radu, udržet hospodaření doposud v černých číslech, ale na druhé straně jsem frustrován z toho, co se děje kolem výpovědi Tomáše Julínka, a z negativního stanoviska Jihomoravského kraje ohledně převzetí tohoto zařízení pod jeho správu.

3. Pokud budu osloven a dostanu důvěru, chtěl bych pokračovat ve své práci.


Petr Fiala, zastupitel za TOP 09

1. Vyřešení havarijního přetížení kanalizace v lokalitě „Pod Střelnicí“. Jednalo se v té době o jednu z největších priorit k řešení na vodohospodářské infrastruktuře města.

2. Neexistence sportovní haly. Myslím, že se ukazuje, že plán umístit halu na Slovákově ulici se nemusel tak rychle opouštět.

3. Zatím nevím, bude záležet na více okolnostech.


Jaromír Formánek, zastupitel za ČSSD

To hlavní hned na začátek. Pro vaše otázky bych měl pochopení, kdybyste je poslal v srpnu či září příštího roku. Zbývá nám ještě téměř čtvrtina mandátu. Závěrečná, důležitá část. Připomenu vám pár úsloví, například finis coronat opus nebo nechval dne před večerem. Místo nechval bych použil výraz nehodnoť.

Nicméně, jeden hodnotící soud vyslovím. Jsem přesvědčen, že jsme si vedli daleko lépe než naše stranické špičky ve vládě a parlamentu. Nevím, zda to voliči vezmou v potaz, předpokládám ale, že společenské klima bude za rok jiné než dnes. Na jeho tvorbě se vy, novináři, podílíte velmi vysokou mírou, a to i vy regionální. Rád bych jednou napsal, že si také vedete lépe než vaše špičky v celostátních médiích. To je vše. Psát na virtuální klávesnici (odpověď psal na tabletu, pozn. red.) je peklo nebo přinejmenším očistec.


František Jimramovský, zastupitel za sdružení Sportovci pro Boskovice

1. Za nejlepší krok, nikoliv však za úspěch, považuji částečnou rekonstrukci letního kina. Letní kino je součástí výjimečného areálu, který může Boskovicím leckdo závidět. Jsem přesvědčen, že tento areál je nejen turisticky atraktivní lokalitou, ale jistě by měl mít ambici stát se významným kulturním centrem pro občany Boskovic a okolí. Je proto škoda, že se rekonstrukce letního kina zastavila „na půli cesty“. Pokud se nepodaří opravy dokončit v příštím roce, měla by se rekonstrukce stát jednou z priorit budoucí radniční koalice – a zde doufám, že s většinovou podporou nového zastupitelstva. Vždyť jde o vizitku celých Boskovic.

2. Za největší neúspěch současné koalice, pokud pominu „smrtelný úder“ uštědřený halovým sportům v Boskovicích zablokováním výstavby sportovní haly na Slovákově ulici, považuji destabilizaci situace v boskovické nemocnici.

Odhlédnu od zaručených informací typu „jedna paní povídala“ a ve své argumentaci použiji jen fakta. Před dvěma roky byli odvoláni manažeři, kteří měli jasnou strategii dalšího směřování nemocnice tak, aby si udržela silné postavení na trhu zdravotních služeb, byla mimo jiné ekonomicky stabilním zaměstnavatelem a nenárokovala neúměrné finanční dotace z městského rozpočtu do svého provozu. Přišli jiní, kteří za uplynulé dva roky nepředložili zastupitelům strategii dalšího rozvoje především v té základní činnosti, kterou je rozsah a kvalita poskytovaných zdravotních služeb.

Na „neveřejném“ setkání zastupitelů města v září 2017 navíc prezentovali alarmující informace o ekonomické situaci v nemocnici. V té době také, bez jakékoliv informace k zastupitelům a bez mandátu občanů města, vedení města Boskovice zaslalo zastupitelům Jihomoravského kraje prosebný dopis se žádostí o převzetí nemocnice v Boskovicích. Údajně jen proto, aby vedení města zjistilo, zda chce vedení Jihomoravského kraje o této otázce vůbec jednat. V tomto dopise však zaznělo, ostatně bylo to reprodukováno v regionálním tisku, že hrozí až uzavření nemocnice. Jak to dopadlo, zřejmě řada občanů Boskovic již ví. Pro vedení Jihomoravského kraje není řešení problémů boskovické nemocnice aktuální.

V rámci požadované argumentace si dovolím několik řečnických otázek. Jak je možné, že ještě před dvěma roky byla možná existence a další rozvoj nemocnice ve stávající podobě, tedy v majetku města a provozovaná městskou společností, ale v současné době to již možné není a snad dokonce hrozí její uzavření? Kdo nese za tento stav odpovědnost? Budou občané města a také zaměstnanci nemocnice (ne všichni jsou z Boskovic) pravdivě informováni o aktuální situaci v nemocnici a možnostech řešení? Má vedení města představu, jak s nemocnicí naložit? Ve světle informací prezentovaných manažery nemocnice zastupitelům města jsou toto otázky, na které bychom měli co nejdříve slyšet odpověď.

3. Pokud se sdružení Sportovci pro Boskovice bude účastnit příštích komunálních voleb, velmi rád bych se ucházel o místo na jejich kandidátce.


Oldřich Grulich, zastupitel za ČSSD

Nebudu se vám k tomu vyjadřovat. Vy se vždycky na něco zeptáte a pak to stejně obrátíte.


Dagmar Hamalová, místostarostka za KDU-ČSL

1. Těžko lze vybrat jeden konkrétní a největší úspěch z programu KDU-ČSL a řady investičních akcí, které KDU-ČSL v Boskovicích zejména v oblasti školství, sportu, cestovního ruchu a životního prostředí iniciovala a realizovala. Za úspěch považuji vytvoření strategického plánu rozvoje města a práci na navazujících plánovacích dokumentech zejména v oblasti dopravy a komplexní řešení a rozvoje konkrétních území, lokalit města.

O vytvoření strategického dokumentu usilovalo vedení města delší dobu již v předchozích obdobích. Přesto se strategii města podařilo vytvořit a schválit zastupitelstvem města až v roce 2016. Je důležitým nástrojem pro definování směřování města a dlouhodobějších cílů. Na tento dokument navazuje řada dílčích plánů, koncepcí. S mnohými dílčími plánovacími dokumenty například v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, rodinné politiky pracujeme dlouhodobě. Nové plánovací dokumenty, zejména v oblasti dopravy či majetku města, vznikají a ukazují směřování města Boskovice v dané oblasti.

2. Pomalý posun řešení sportovní haly a areálu Červená zahrada. Tyto cíle KDU-ČSL sice neměla ve volebním programu, ale je jasné, že velká část veřejnosti, a to nejen sportovců, v této věci čeká na rychlejší posun. Do prověření vhodného místa pro sportovní halu jsme se pustili, ale je nezbytné v této věci postupovat rychleji. Lokalita pro sportovní halu by měla být vybrána co nejrychleji a měla by být vybrána v souladu s názorem široké a sportovní veřejnosti.

3. Pokud budu mít důvěru místní organizace KDU-ČSL, ráda kandidátku KDU-ČSL podpořím.


Martin Charvát, zastupitel za ČSSD

Na vaše otázky nehodlám odpovídat po předchozích špatných zkušenostech s vašimi články, které útočí na stávající koalici. Jedná se o vytržení jednotlivých slov z kontextu a dále pak vytvoření různých polopravd ve vašich článcích.


Miroslav Klíma, zastupitel za ODS

1. Nemohu přesně říci, co je největší, ale mám dobrý pocit z převodu Sokolovny. Je to důležitá stavba v Boskovicích, která byla podle mého soudu dlouhou dobu podinvestovaná a zasluhuje naši pozornost.

2. Napadá mě hned několik věcí, které se nepodařilo realizovat. Z těch nejdůležitějších: sportovní hala a knihovna. Pokud ale musím uvést jen jeden příklad, tak se rozhoduji pro halu. Jako táta dvou kluků, kteří rádi sportují, jsem zklamán a velice mě mrzí, že nebyla dosud vybudována a ani zdaleka nebylo jednoznačně rozhodnuto o moderní víceúčelové sportovní hale, která by splňovala požadavky většiny sportovních klubů v Boskovicích.

3. ODS v Boskovicích dosud o kandidátkách do komunálních voleb nejednala. Osobně ještě nevím, jak se s ohledem na rodinu a pracovní povinnosti rozhodnu.


Milan Kolínský, radní za ČSSD

Na zaslané otázky stejně jako v minulé anketě ani přes opakované urgence neodpověděl.


Marek Ležák, zastupitel za ČSSD

1+2. Vybrat jeden úspěch či krok, který se koaličním zastupitelům v uplynulých třech letech povedl nemůžu, neboť v každé oblasti ať je to doprava, kultura, sport a další, bych takový našel. Ale hlavně nechci po třech letech, kdy jsem zastupitelem, dělat předčasné závěry a bilancovat. Pokud mi tyto otázky pošlete na konci tohoto volebního období, rád vám na ně odpovím.

3. Jestli budu za rok kandidovat do zastupitelstva města, bohužel nevím. Myslím si, že nyní je předčasné o tom hovořit.


Petr Malach, místostarosta za ČSSD

1+2. Současná koalice má Programové prohlášení, kde je jasně staveno, co jsme chtěli udělat a co máme a nemáme splněno. Toto Programové prohlášení bylo přílohou minulých Radničních listů, kde bylo vše jasně popsáno.

3. Ano, mám zájem kandidovat.


Radek Mazáč, zastupitel za sdružení Sportovci pro Boskovice

1. Nákup pozemku v areálu Červená zahrada (tenisové kurty) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za přijatelnou cenu.

2. Nelze odpovědět jedním příkladem, protože se jedná o zásadní věci, u kterých nelze určit prioritu: špatná rozpočtová kázeň, řešení otázky sportovní haly, přístup k problematice nemocnice.

3. Ano


Hana Nedomová, starostka za ČSSD

Starostka Boskovic na zaslané otázky neodpověděla. Redakci Ohlasů se ji podařilo osobně zastihnout při příležitosti vzpomínkového setkání k 28. říjnu. Tam jen řekla, že si myslí, že vše bylo řečeno v hodnocení plnění Programového prohlášení. Třetí otázku považuje za předčasnou. Nesdělila tak ani, zda se chystá obhajovat post starostky.


Vladimír Ochmanský, zastupitel za ODS

1. Jako člen tenisového oddílu LTC Velen musím ocenit pro město velmi výhodný nákup pozemků pod čtyřmi tenisovými kurty od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2. Když zůstaneme v areálu Červená zahrada, tak jsem přesvědčen, že zvolený postup řešení tohoto areálu s výhledem na 25 roků, včetně nákupu Dvořáčkova mlýna, se příliš nepovedl.

3. Je ještě docela dlouhá doba před sestavováním kandidátek, ale pravděpodobně o obhajobu mandátu usilovat budu.


Josef Opatřil, zastupitel za KSČM

1. Myslím si, že tato koalice zatím za sebou nemá mimořádné kroky či úspěchy. Co je největší, to může být relevantní. Za velké plus považuji podstatné zvýšení informovanosti občanů v Boskovicích. Internetové přenosy z jednání zastupitelstva sice ubraly účast v jeho jednání, ale kdo z občanů tyto informace chce, může jich využít. Stejně tak zápisy z jednání rady města nebo zastupitelstva. Stejné očekávání dá jistě také nové tištěné periodikum města, využívání mobilního rozhlasu města a další.

2. Moje očekávání se zatím nenaplňuje v oblasti společného přístupu všech zainteresovaných zástupců, zastupitelů, při plnění povinností vůči občanům, kteří nám dali mandát. Stálé politikaření, napadání a invektivy jsou přednější než společná práce pro město. Myslím, že na této skutečnosti mají svůj podíl obě strany, tedy koalice i opozice.

3. Nevím, jak se situace do voleb v Boskovicích vyvine. Myslím však, že pro svůj věk bych už kandidovat neměl.


Karel Ošlejšek, radní za ČSSD

1. Z mého pohledu k úspěchům současné koalice patří například dosavadní velmi dobré čerpání podpory investičních a neinvestičních projektů z fondů EU, Jihomoravského kraje, národních a jiných zdrojů. Klíčové v této oblasti ovšem bude také konečný výsledek žádosti v rámci projektu Centra polytechnické výchovy.

2. Nepovedlo se dosud zahájit výstavbu nových cenově dostupných malometrážních bytů pro seniory, mladé a sociálně slabé rodiny.

3. Nejsem dosud rozhodnut, zda budu případně kandidovat v příštích komunálních volbách.


Jiří Pevný, zastupitel za sdružení Sportovci pro Boskovice

1. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nic, co by vyčnívalo, nevidím. Použil bych hodnocení, které často užívám ve svých znaleckých posudcích: „Na stavbě byly prováděné pouze práce běžné stavební údržby.“

2. Z mnoha vybírám pro mě ten největší, a to Nemocnici Boskovice. Počínaje do dnešního dne řádně nezdůvodněným odvoláním jednatele společnosti přes účelové, rozhodnutím soudu nezákonné, a politicky motivované zrušení místa ekonomického náměstka, následné jmenování předem vybraného nového jednatele společnosti po rádoby výběrovém řízení, bezradné přešlapování na místě, až po vrchol v podobě zaslání trapného dopisu Radě Jihomoravského kraje.

3. Byť jsem již nyní v té části boskovické politiky, která působí trochu přestárle, rád se poměřím „v umění grifů“ s nastupující mladou generací místních politiků. Ano, půjdu do toho.


Tomáš Pléha, zastupitel za KDU-ČSL

1. Za sebe bych zvolil přístavbu Mateřské školy, protože jakékoliv investice do mladé generace jsou nejlepšími investicemi vůbec.

2. Myslím, že by si místní části zasloužily větší finanční podporu. Navýšení sice proběhlo, ale není dostatečné.

3. Ano


Martina Přichystalová, radní za ANO 2011

1. Úspěchů bylo určitě více. Mám-li však uvést jediný, pak jsem ráda, že se podařilo změnit záměr vybudování sportovní haly na Slovákově za Centrum polytechnické výchovy, které považuji v dané lokalitě za vhodnější a smysluplné.

2. Rezervy byly v komunikaci s veřejností. Někdy se příliš nedařilo jednoznačně vysvětlit a obhájit záměry vedení města.

3. Svou případnou další kandidaturu budu teprve zvažovat.


Pavel Schwarzer, radní za ANO 2011

1. Myslím, že se povedlo pokročit s rekonstrukcí letního kina, které významnou měrou vždy přispívalo k vysoké úrovni kultury v Boskovicích. Věřím, že se podaří v blízké době dobudovat i tolik potřebné zázemí.

2. Za neúspěch považuji, že se dlouhodobě nedaří stabilizovat situaci kolem nemocnice. Boskovická nemocnice byla, je a vždycky bude jednou ze základních potřeb pro obyvatele celého regionu. Prozatím se nepodařilo žádnému vedení města a ani naší současné koalici uspokojivě vyřešit problémy spojené s provozováním nemocnice.

3. Na tuto otázku nejsem schopný odpovědět, protože sestavení kandidátních listin je záležitostí stran, hnutí, nebo různých uskupení a nelze předjímat, koho si vyberou za své kandidáty.


Ladislav Topinka, zastupitel za KSČM

1. Podařilo se opravit chodníky, jako například na ulici Otakara Kubína, 17. listopadu a nově dokončený chodník ke hřbitovu. Zde vynakládané prostředky z obecní pokladny slouží co nejširšímu počtu občanů města, což je v souladu s požadavky komunistů.

2. Pro komunisty byla priorita levné bydlení pro mladé rodiny a sociálně slabé občany, bohužel v této oblasti zatím není situace zdaleka uspokojivá. Nechceme, aby mladí lidé za levným bydlením odcházeli z Boskovic.

3. V příštích komunální volbách budu kandidovat za komunisty.


Jaromíra Vítková, radní za KDU-ČSL

1. Realizaci Boskovických stezek a Sportparku. Sportují zde místní i návštěvníci města, obohatila se nabídka sportovců i turistů, akce byla realizována z dotací. Po dokončení výsadby zeleně bude lokalita začleněna do přírodního rázu krajiny.

2. Výběr lokality pro výstavbu sportovní haly. Dlouhodobě hala v Boskovicích chybí a sportovci buď trénují v rozměrově nevyhovujících prostorech nebo musí jezdit do sportovních zařízení v okolí.

3. V této době je předčasné se k této otázce vyjádřit.


Pavel Vlach, zastupitel za TOP 09

1. Myslím, že současná koalice dosáhla jen jednoho jediného výsledku, a to přípravy lokality „Pod Střelnicí“ pro výstavbu rodinných domů se současným zlepšením odkanalizování celé lokality Čížovky. Nic jiného nedotáhla do konce. „Rozvrtala“ letní kino, sokolovnu, knihovnu, halu – a o nemocnici bych se bál vůbec mluvit.

2. Jednoznačně hala. Je ovšem otázka, zda kroky k tomuto neúspěchu nebyly učiněny úmyslně. Prostě halu sabotují a vymýšlejí nerealizovatelné varianty. U těch realizovatelných nekonají.

3. Pokud zdraví vydrží, tak ano.


Marie Zouharová, zastupitelka za KDU-ČSL

1. Přístavbu Mateřské školy považuji za velmi zdařilou a potřebnou investici, která se blíží k finiši. Možnost uspokojit umístění více dětí a tím dát možnost maminkám na klidný návrat do pracovního procesu.

2. Podle mého názoru je malý posun v přestěhování knihovny do větších a důstojnějších prostor. Knihovnu beru jako jeden z velmi důležitých „stánků“ kultury, který k našemu městu patří.

3. Ještě jsem o tom moc nepřemýšlela, ale určitě to bude záležet i na rozhodnutí výboru místní organizace KDU-ČSL Boskovice.


Sáša Živná, zastupitelka za ANO 2011

1. Lehce se odsuzuje nebo pomlouvá. Já si myslím, že současné vedení se snažilo udělat pro Boskovice maximum. Není všechno ale tak lehké. Jsem pyšná na letní kino, na cyklostezky v Doubravách. To se v mých očích povedlo.

2. Co mi ale už připadá divné, je postup a spekulace okolo sportovní haly. Je to jen můj názor, ale sama bych nejraději vykoupila starou halu od Řehoře, udělala silnici pro Staru, stejně by musely úpravy okolo nastat, a postavila halu u ZŠ II. Na Července bych udělala atletický ovál, neznám totiž hezčí místo, a propojila Červenku stezkou, popřípadě malou lanovkou pro invalidy do letního kina. Zpevnila bych konstrukci letňáku, udělala lezeckou stěnu. Parkoviště částečně u lázní, částečně na Července.

3. Budu kandidovat.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety