Anketa: Co si myslí zastupitelé o možném převodu nemocnice?

Vedení města otevřelo otázku možného převodu boskovické nemocnice pod Jihomoravský kraj. Oslovili jsme proto zastupitele za jednotlivá politická uskupení v boskovickém zastupitelstvu, s výjimkou ČSSD a KDU-ČSL, jejichž představitelé dopis odeslaný na Jihomoravský kraj podepsali. Otázka zněla: Jste pro převod boskovické nemocnice pod kraj a proč? A jak se díváte na formu, jakou vedení města oslovilo Jihomoravský kraj?

Nemocnice BoskoviceNemocnice Boskovice   foto: Tomáš Trumpeš


Martina Přichystalová, radní za hnutí ANO 2011

Formu oslovení Jihomoravského kraje vedením města nevnímám jako problematickou. Je to v jeho kompetenci. Nicméně se mnou forma ani obsah předem konzultovány nebyly.

Co se týká převodu nemocnice, tuto možnost vnímám jako jisté východisko současné situace, ovšem za podmínky zachování spektra poskytované péče a udržení či zlepšení její kvality. K této otázce by se však předem měla vést široká diskuse napříč všemi subjekty zastoupenými v zastupitelstvu města.


Vladimír Farský, nestranický radní zvolený na kandidátce KSČM

Co se týče dopisu zaslaného na Jihomoravský kraj, je to věcí jeho autorů, já s ním byl pouze seznámen. Jsem však jednoznačně pro převod nemocnice pod Jihomoravský kraj. Vedou mě k tomu reporty o hospodaření a prognózách do budoucna, které jako radní dostávám pravidelně od managementu nemocnice. Nemocnice zatím hospodaří v plusu, neboť některá střediska vydělávají. V budoucnu se toto však může změnit, zejména vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na mzdy. Ty dnes obnáší zhruba 60 % nákladů.

Co se týče investic, je to další závažný argument. Minulé vedení kromě toho, že rozpustilo část cash flow do oprav a tyto peníze dnes chybí na úhradu faktur, neinvestovalo ani do výše odpisů. Z toho důvodu vše stárne a dochází. Zmíním snad jen analyzátory, CT, operační stoly, pojízdný rentgen, ultrazvuk a další přístroje nezbytné pro chod nemocnice. Investice do těchto zařízení vyžadují desítky milionů korun, které město Boskovice nemá.

Pokud kraj deklaruje, že naše nemocnice patří do páteřní sítě, což jistě se sto tisíci spádových občanů patří, měl by se k tomu nějak postavit. Jisté je, že Boskovice nadále nemocnici finančně neutáhnou. Okolní obce, byť ošetřujeme i jejich pacienty, na nemocnici nedávají ani korunu, takže je třeba to nějak řešit. A to pokud možno rychle, dokud jsme plusoví, narozdíl třeba od nemocnice v Blansku. To vše ovšem za podmínky vypracování kvalitní smlouvy o převodu, která by na prvním místě poskytovala záruky zachování alespoň dosavadní lékařské péče.

Objevila se zde myšlenka svolání schůze zastupitelstva věnovaného pouze nemocnici. Jsem plně pro a budu to prosazovat, neboť to bude skvělá příležitost, aby se všichni, co mají zájem, s hospodařením seznámili. Myslím si, že zde není co zatajovat a tuto problematiku bude dobré si vyjasnit jak se zastupiteli, tak s veřejností. Dodám snad jen, že pro zastupitele byl na toto téma uspořádán seminář s nevalnou účastí a paradoxně na zářijovém zastupitelstvu nejvíce „prudili“ ti, co se semináře nezúčastnili.


Jaroslav Dohnálek, opoziční zastupitel za ODS

Formu oslovení, či spíše obsah dopisu, považuji za ne zrovna šťastný. V tuto chvíli nevidím důvod pro převod pod Jihomoravský kraj. Jednak totiž odmítám něco jako bezplatný převod nebo převod za symbolickou hodnotu, ale také nemám ani jistotu ani přesvědčení, že nemocnice je správně manažersky vedena. Vstup strategického partnera je pro mne realizovatelný až po vyčerpání všech možností, které zatím vlastnictví nemocnice městem umožňuje.


Pavel Vlach, opoziční zastupitel za TOP 09

Jsem dlouholetý zastánce myšlenky, že Nemocnice Boskovice patří nám, nikoli Jihomoravskému kraji. Vyložím to v několika pohledech.

Pohled historický: Boskováci byli na svoji nemocnici hrdí už od jejího založení. Pohled ekonomický: Zatím je na tom naše nemocnice dobře a prognóza je příznivá až do 31.12. 2018. Jaká by to také byla paráda, kdyby se sehnal management, který by uměl řídit nemocnici i ekonomicky, tedy směrem k rozvoji, nikoli k útlumu. Nastoupený systém vede pochopitelně dříve či později k tomu, že nebudou ani výkony, ani peníze. Alespoň tak jsem to pochopil na posledním semináři.

Pohled zřizovatele: Kdyby na straně kraje čekal někdo s desítkami milionů a zasanoval nemocnici, asi by to byl důvod ke změně názorů. Ale zatím tomu tak není. Jako podnět k zamyšlení uvádím Nemocnici Hustopeče, kterou kraj převzal, tuším před třemi lety, i s dluhem 30 milionů. Jihomoravský kraj zatím neuhradil ani dluh a do nemocnice neinvestoval nic navíc. K možnosti prodeje či pronájmu soukromníkovi víme, jak to v Boskovicích dopadlo v minulosti.

A nakonec: Pokud dá kraj každý rok 3 až 5 milionů a z městského rozpočtu tam půjde částka, aby to bylo dohromady minimálně deset, za pět let bude všechno v pořádku a Boskovice si klidně budou moci dovolit i víc. Dluhy jsou splaceny, ekonomice se daří, daně nesou, takže jaká panika.


Radek Mazáč, opoziční zastupitel za sdružení Sportovci Boskovice

Pro převod nemocnice pod kraj zatím nebyl důvod. Nemocnice historicky dosahovala kladného hospodaření a zajišťovala zdravotní péči pro celý region. I přesto, že provozování městské nemocnice vyžaduje podporu z městského rozpočtu, je důležitým prvkem v rámci poskytování zdravotně sociální služby ve městě a okolí, proto nejsem zastáncem převodu pod kraj.

Pokud současné vedeni města zamýšlí převod nemocnice, nezodpovědělo mnoho otázek, na které je nutno znát odpověď, tj. garance zachování rozsahu zdravotní péče, zachování pracovních míst, majetkového vypořádaní, forma provozování atd.

Další nezodpovězenou otázkou zůstává, jaký mandát a na základě čeho začalo vedení města jednat s krajem o převodu. Způsob, jakým vedení města otevřelo otázku možnosti převodu, není kvalifikovaný a postrádá odbornou a veřejnou diskuzi. Naše uskupení bude požadovat jednání zastupitelů s vedením města.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety