Z radnice: Kapacita školky, chodník do Piláku a dluh TJ Sokol

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady 17. října. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Polytechnické centrum stále nic

Městská rada, která zasedala v úterý odpoledne na boskovické radnici, ještě stále neobdržela informaci, zda město získá dotaci na výstavbu Centra polytechnické výchovy a vzdělávání u základní školy na Slovákově ulici. „Informaci nemáme, čekáme ji každým dnem,“ uvedla ve středu ráno na tiskové konferenci starostka města Hana Nedomová (ČSSD). Již brzy bychom tedy měli vědět, jestli v jámě po stavbě sportovní haly skutečně vznikne centrum zaměřené na polytechnickou výchovu dětí za odhadovaných více než 70 milionů.

Kapacita mateřské školy

Žádost o přijetí do boskovické mateřské školy podalo pro tento školní rok 146 zákonných zástupců dětí. Školka vykazovala kapacitu 120 volných míst a kladné rozhodnutí o přijetí nakonec obdrželo 116 dětí. Jedná se o děti narozené do 30. prosince 2014 s trvalým pobytem v Boskovicích. Záporné rozhodnutí obdrželo 30 žádostí, z toho 3 děti s trvalým pobytem mimo Boskovice a ostatní děti mladší 3 let. Zbývající 4 volná místa byla nakonec zaplněna dle kritérií, celkem se ve školním roce 2017/2018 vzdělává v boskovické mateřské škole 413 dětí.

„Obecně mohu říct, že kapacita mateřské školy je dostatečná,“ uvedla místostaroska Dagmar Hamalová (KDU-ČSL). Od příštího roku se ale kapacita ještě navýší, protože bude dokončena přístavba u školky na Bílkově ulici. Zde vzniknou dvě nové třídy, které by měly být využity pro děti mladší tří let s trvalým pobytem v Boskovicích. O to je v Boskovicích značný zájem. „Na tyto potřeby přístavba reaguje a v tomto duchu se změnila i legislativa,“ vysvětlila Dagmar Hamalová s tím, že s nabídkou nových míst mimoboskovickým zájemcům se nepočítá. Jedinou výjimkou jsou nově Chrudichromy. O vytvoření společného školského obvodu s touto obcí rozhodla městská rada již na svém předchozím zasedání. V tomto školním roce budou boskovickou školku navštěvovat celkem 4 děti z Chrudichrom.

Příprava na opravu chodníku v Pilském údolí

Jihomoravský kraj plánuje pokračovat v opravě silnice v Pilském údolí, a to od dokončené části směrem k pivovaru. Město Boskovice s krajem předem uzavřelo smlouvu o právu provést stavbu, aby mohlo souběžně dojít i k vybudování nového chodníku v režii města. Chodník by měl vést od pivovaru, po pravé části silnice, podél Puklova mlýna až k mostku, odkud vede cesta k rybníku. Cesta je hojně využívaná lidmi mířícími na procházku, nový chodník by tedy zajistil jejich bezpečnější cestu podél silnice.

„Kdy se stavba bude realizovat, nevíme, je to jen další krok k tomu, aby byla co nejlépe připravena. Bude záležet na možnostech Jihomoravského kraje,“ uvedla místostarostka Dagmar Hamalová s tím, že rozpočet kraje na příští rok nebyl ještě schválen. Na prvním místě se podle ní politici snaží do krajského rozpočtu prosadit opravu ulice Dukelská, silnice do Pilského údolí je další v pořadí. K opravě Dukelské už město vyřizuje potřebná povolení na opravy chodníků a autobusových zálivů u kapličky.

Výběrové řízení na provoz informačního střediska

Na konci letošního roku vyprší smlouva, kterou má město Boskovice uzavřenou s firmou KM TOUR–BUS na provoz informačního střediska, které funguje na radnici. Výběrové řízení probíhá pravidelně každé dva roky, městská rada schválila podmínky pro jeho vyhlášení. „Kromě provozování informačního střediska je v podmínkách stejně jako minule i provozování radniční věže,“ doplnila místostaroska Dagmar Hamalová.

Úřad bude mít nový rezervační a vyvolávací systém

Boskovice získaly dotaci na modernizaci infrastruktury technologického centra a pořízení nových informačních systémů. „Částí tohoto projektu je pořízení nového vyvolávacího a rezervačního systému. Bude zmodernizován rezervační systém, občané si budou moci prostřednictvím webových stránek zarezervovat čas konkrétního úředníka a zmodernizováno bude i vyvolávací zařízení, které znáte z přepážkových pracovišť,“ vysvětlil tajemník David Škvařil. Je vyhlášeno výběrové řízení, částka je odhadována asi na 400 tisíc, dotace pokryje 90 procent nákladů. Problém s dlouhými čekacími dobami či frontami dnes podle tajemníka městský úřad nemá. „Samozřejmě třeba před letními prázdninami je zvýšený nápor na výdej cestovních dokladů, nebo pokud se blíží hranice platnosti nějakého dokladu a lidé to nechávají na poslední chvíli. Tomu se vždy snažíme přizpůsobit,“ doplnil tajemník. Nový systém by měl komfort občanů ještě zvýšit.

Sokolové neplatili městu nájem

Boskovická městská rada se zabývala dluhem, který vůči KZMB vnikl na straně boskovických sokolů. Ti městu sice převedli budovu sokolovny, ale dále v ní zčásti působí, za což měli městu hradit příspěvek na provoz. To se ale nedělo a během roku 2017 už dluh narostl na něco přes 70 tisíc korun. Město se při převodu sokolovny zavázalo, že od sokolů odkoupí část vnitřního vybavení, hlavně technické zařízení jako osvětlovací techniku a rampy. Ocenění provedla firma Disk a dospěla k částce rovněž přes 70 tisíc korun. Dluh TJ Sokol bude proto umořen právě tímto majetkem.

Prostory v sokolovně ovšem sokolové dál využívají a jejich další působení se proto bude muset řešit, zejména pokud by opět docházelo k neplacení nájemného. „My jsme splnili všechny závazky, které vyplývaly ze smlouvy o převodu, a teď je na sokolech, aby předložili nějaký návrh, jak to bude do budoucna pokračovat. Nyní probíhají jednání,“ uvedl místostarosta Petr Malach.

Zároveň probíhá částečná rekonstrukce sokolovny, která by měla začít fungovat v režii KZMB od roku 2018. V současné době se řeší obvyklý problém vzdutých parket, jinak rekonstrukce probíhá podle místostarosty Petra Malacha dobře.

Změny v sociální podpoře

Sociální odbor informuje, že od 1. října vstoupí v účinnost část novely zákona o státní sociální podpoře. Pro přiznání dávky přídavek na dítě se bude nově vycházet z příjmů za předcházející kalendářní čtvrtletí, stejně jako je tomu u příspěvku na bydlení. Rodiny v tíživé sociální situaci nebudou muset čekat na přiznání přídavku na dítě tak dlouho jako doposud.

Další zásadní změnou je zvýšení přídavků na děti pro pracující rodiny a rozšíření rozhodného příjmu z 2,4 na 2,7 násobku životního minima. Tato změna a další změny, které mají pomoci rodinám, začnou platit od 1. ledna 2018.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství