Rozpočet 2018: Schodek přes 50 milionů. Co se plánuje na poslední rok volebního období?

Méně než 800 tisíc by mělo zůstat na městském kontě na konci roku 2018 podle návrhu rozpočtu na příští rok. Podobný plán na utracení téměř všech naspořených peněz byl i pro letošní rok. Nakonec ale peníze pro příští rok zůstanou, především díky odložení některých investic.

foto: Tomáš Znamenáček

Příjmy 293, výdaje 358 milionů. Takový byl plán pro letošek, nakonec by měl být schodek podle posledních rozpočtových úprav menší, kolem 20 milionů. Na konci roku je to však i tak nejvyšší deficit, který se předpokládá za současné koalice. Předchozí roky byl schodek v prosinci podle úprav rozpočtu vždy pod 7 milionů a radnice se dokázala na poslední chvíli přehoupnout do plusu.

Pro příští rok počítá radnice s příjmy 333 milionů. Zejména spoléhá na dobrou kondici ekonomiky a novelu rozpočtového určení daní, díky které mají obce získat více peněz. Výdaje pak mají být 386 milionů. Rozdíl má být zaplacen ze zbylých úspor, úvěr město neplánuje. Jsou to nejvyšší plánované výdaje za současné koalice, ale i nejvyšší odhadované příjmy.

Co chce radnice postavit, nebo do čeho dalšího chce investovat, jsme se pokusili strukturovat podle kapitol podobných, jaké jsou v rozpočtu. Věnovat se budeme převáženě takzvaným kapitálovým výdajům neboli investicím. Několikrát se však zaměříme i na některé běžné výdaje, které se objevují v rozpočtu každoročně.

Doprava

Pravidelně velká suma peněz míří na rekonstrukce dopravní infrastruktury ve městě. Velká investice 8 milionů se překlopí celá z letošního roku: za tuto částku se měla opravit dolní část Štefánikovy ulice, která brání jejímu zprůjezdnění. Ještě o půldruhého milionu více je vyčleněno na opravu Dukelské. Peníze mají jít na opravy chodníků, autobusových zastávek, kanalizace nebo vodovodu. Vše ale záleží na Jihomoravském kraji, na němž závisí rekonstrukce povrchu silnice. Pokud kraj nezařadí Dukelskou mezi své investice, dá se očekávat, že ani město zde nebude nic dělat.

Podobná situace byla letos v Podhradí, kde měli krajští silničáři opravit silnici od Pilského údolí až po výjezd právě na Dukelskou. S tím chtělo vedení města opravit kanalizace a postavit chodník do Pilského údolí. Z investice kraje ovšem sešlo, stejně tak proto nedělalo ani nic město a nejspíš nebude ani příští rok. Chodník do Pilského údolí se totiž plánuje podle posledních informací až v roce 2019.

Dalších téměř pět milionů radnice investuje do lokality na Rovné. Dva miliony spolyká projektová dokumentace na technickou infrastrukturu v lokalitě za nemocnicí, kde chce radnice stavět malometrážní rodinné domy a také bytové domy. Další necelé tři miliony půjdou na výstavbu chodníku do nové lokality již vznikajících rodinných domů u zahrádkářské kolonie v ulici Luční. Zatím tam totiž lidé musí od kruhového objezdu za nemocnicí chodit několik set metrů jen po silnici. S chodníkem tam má vzniknout také veřejné osvětlení a vzhledem ke stížnostem se také komunikace vedoucí k nové zástavbě odvodní. Investovat se bude také na druhé straně města: do Doubrav má jít více než 700 tisíc, většina z dotací, na lesní stezku.

Na základě požadavku, který vyplynul ze setkání s občany u kulatých stolů už v minulém roce, se dočkají oprav obyvatelé ulice Na Hrázi, naopak na obyvatele Podlesí a Milánov se ani příští rok nedostane. Loni to byl přitom jeden z nejhlasitějších požadavků od občanů na setkání s vedením města. Letos sice vznikla projektová dokumentace, město však teď čeká na vlastníky inženýrských sítí, než sami tyto sítě nejdříve vymění, aby nový asfalt za pár let znovu nerozkopali.

U oprav chodníků chce město utratit o půl milionu více než letos, celkově 5,5 milionu. V rozpočtu je uvedeno, že by mělo jít o chodníky z ankety. Podíváme-li se na ty, které radnice vyhodnotila jako nejžádanější mezi obyvateli města, jsou mezi nimi následující: chodník na Sokolské od gymnázia po autobusové nádraží, na ulici Komenského od Bezručovy po ulici Dr. Svěráka, u základní umělecké školy od křižovatky s Lidickou po ulici Na Vyhlídce a jako čtvrtý a poslední byl vyhodnocen chodník u školičky vedle lázní. Zda se opraví tyto, bude jasné až na jaře příštího roku, kdy město představí ty, u nichž chce vyměnit povrch.

Výstavby nebo alespoň přípravy se možná dočká ještě jeden chodník. Bývalá místostarostka a dnes radní Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) na jedné z říjnových schůzí radních podala podnět, aby se řešil chodník a osvětlení mezi autobusovou zastávkou Podlesí a firmou Novibra. Chodník vede od zastávky pouze ke křižovatce se silnicí vedoucí na Hrádkov. Podle této silnice už ale není.

Školství

Ve školství je hlavní položkou 12 milionů, které se překlápí z letošního roku a jdou na přístavbu školky. A také je zde překvapivě 35 milionů na Centrum polytechnické výchovy, aniž by město mělo oficiálně potvrzené, že na něj získá dotaci. Žádná částka totiž není zařazena na příjmové stránce rozpočtu. Právě i proto byl rozpočet terčem kritiky opozice na semináři zastupitelů. Vedení města vytýkali, že se tak může případně stavět i bez peněz z dotace. Takový postup ale vedení města odmítlo. Vše je ale jen formální záležitostí, redakce Ohlasů totiž před časem zjistila, že město na dotaci dosáhlo.

Kultura

V kultuře už musí boskovická radnice od letošního roku počítat s vyššími výdaji pro kulturní zařízení kvůli sokolovně, jejíž provoz je spočítaný zhruba na 1,6 milionu korun. Další investice do sokolovny se však neplánují. Město chce získat dotaci na velkou rekonstrukci.

Milovníky letního kina však určitě potěší, že se tento stánek dočká další etapy rekonstrukce. Po výměně laviček se plánuje za 6 milionů rekonstrukce promítacích kabin, krytého sezení v horní části kina, dokončení oplocení a také, o čemž se pro tuto etapu nemluvilo, opravy toalet.

Projektovou dokumentací pokračuje také plánování dalších dvou investičních akcí. První z nich je projekt na úpravu parku u zámeckého skleníku, ta by v budoucnu měla vyjít na 25 milionů. Druhý projekt se týká léta skloňované nové knihovny. Doposud na ni vždy vznikaly pouze studie. Nikde ale v kapitole kultury není zmíněna kompletní rekonstrukce střechy zámeckého skleníku, o níž mluvilo vedení města, že se má dělat na jaře příštího roku.

Sport

Jak se v kultuře navyšovalo kvůli sokolovně, ve sportu se musí navýšit náklady kvůli sportparku. Jeho provoz je pro příští rok spočítaný na 460 tisíc. Další peníze určené pro Služby Boskovice mají jít na zvýšení mezd. Služby také samy od 1. ledna zvýší vstupné na jednotlivá sportoviště. Koupaliště ani lázně už nevyjdou dospělého na 75 korun, bude muset pět korun přidat. Za saunu zaplatí dospělý o dvacet korun více než doposud.

Částka půldruhého milionu, kterou chtěla radnice investovat do Červené zahrady v letošním roce, je v rozpočtu znovu, tentokrát navýšená na rovné dva miliony. Letos měly tyto peníze podle původních plánů jít na projektovou dokumentaci technické infrastruktury a dořešení dopravy do areálu. V září chtělo vedení města tyto peníze přesunout na demolici Dvořáčkova mlýna, z čehož po více než hodinové diskuzi na jednání zastupitelů sešlo; nakonec je přesunuli do boskovické nemocnice. Pro příští rok se počítá, že peníze půjdou také na projekt technické infrastruktury a dopravního napojení, navíc se má projekt zaměřit také na plochy pro netradiční sporty. O sportovní hale, o které se stále mluví, v rozpočtu není ani zmínka.

Nemocnice

Přes 15 milionů má příští rok spolykat boskovická nemocnice, část bude převedena z letošního roku. Peníze mají jít na jednu hlavní investiční akci, kterou je rekonstrukce technické infrastruktury, zdrojů energií nebo kogenerační jednotky. Od Jihomoravského kraje na tuto opravu Boskovice získaly 3,5 milionu korun. Dotaci na obnovu přístrojů, jako byla v letošním roce, radnice neplánuje.

Bydlení, městské budovy a studie

Do čeho se mělo investovat v kapitole bydlení už letos, začne až příští rok. Jde o opravy dvou bytových domů – na Wolkerově a Jiráskově ulici, dohromady za 9 milionů. Výběrové řízení na stavební firmu proběhlo, nakonec ho ale radní zrušili, protože žádná firma nepodala nabídku, která by byla nižší než nejvyšší rozpočtovaná cena. Navíc město počítá, že na oba domy město získá dotaci. Vypadla však oprava svobodárny u nemocnice a ani další opakovaný požadavek z loňska i letoška od kulatých stolů se do rozpočtu nedostal, a to rekonstrukce „školičky“ u lázní. Naopak radnice plánuje za 6 milionů vestavbu sociálních bytů a opravu fasády v domě na Masarykově náměstí, kde sídlí obchod ATOS.

Nové kotelny za 600 tisíc se také dočká budova základní umělecké školy, za 200 tisíc bude nový plot kolem překladiště a 400 tisíc bude stát nové veřejné osvětlení v ulici Luční, kde vznikají nové rodinné domy. Za půl milionu chce také město nechat vypracovat projektovou dokumentaci na zástavbu proluky U Koupadel a částka 80 tisíc má jít na položku s názvem „Grafické ztvárnění fasády trafostanice za finančním úřadem“.

Jeden milion mají stát studie, které předchází opravám jednotlivých ulic ve městě. V dalších letech je tak pravděpodobné, že se dané lokality dočkají opravy nebo jiných úprav. Jedná se o Hybešovu ulici od střední školy ke křižovatce s ulicí Křižíkovou, ulici Na Skalce, která je ve velmi špatném stavu, nebo Krátkou za zahrádkami, na niž však měla vzniknout studie už v letošním roce. Další studie se mají týkat rozšíření parkování na ulici Komenského nebo ve vnitrobloku na Šemberově. Pro křižovatku Mánesovy a Janáčkovy mají přijít experti s „alternativním řešením“. Už přímo projektová dokumentace má vzniknout na cestu do Doubrav.

Odpady a životní prostředí

V případě zeleně ve městě nebo odpadového hospodářství se na příští rok neplánují žádné výrazné investice. Z menších položek jsou navýšené výdaje o údržbu stromů v areálu nemocnice, posudky zdravotního stavu stromů ve městě nebo obnovu laviček v parčíku u kostela Všech svatých. O půl milionu více také město utratí za odpady. Uhradí to ale z vlastních peněz; poplatek za popelnici radnice navyšovat nechce. Měl by tak zůstat na částce 550 korun, kterou lidé platí od roku 2013. Letos má ovšem radnice z poplatků nižší příjmy než výdaje za odpady – celkem letos doplácí 188 tisíc, příští rok to bude už 713 tisíc.

Sociální služby

Mzdy bude město muset navýšit také v Městské správě sociálních služeb. Rozpočet Boskovic to vyjde na více než 4 miliony. Více peněz by pro městské sociálních služby mohlo přitéct také prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje. Radnice dále plánuje za čtvrt milionu projektovou dokumentaci na půdní vestavbu čtyř bytů v domě sociálních služeb na Havlíčkově.

Městská policie

Vyšší platy v mnoha odvětvích se projeví i na výplatní pásce boskovických strážníků. Jedinou menší investicí v této kapitole je plánovaná nová kamera na Růžovém náměstí za 150 tisíc korun.

Dobrovolní hasiči

O 350 tisíc navíc, než byl plán na letošní rok, chce radnice dát dobrovolným hasičům. Z 650 tisíc, které původně město plánovalo pro rok 2017, se v jeho průběhu zvýšily výdaje na 930 tisíc, pro příští rok mají hasiči dostat rovný milion.

Státní správa a samospráva

O pět milionů víc bude muset město vynaložit na vládou schválené navýšení platů úředníků. Stejně tak se navýšení týká i odměn a platů zastupitelů. Dále se už spíše plánují podobné částky jako v letošním roce do nejrůznějších obnov kancelářského vybavení úřadu od nábytku, přes počítače až po menší stavební úpravy nebo výmalbu v budovách úřadu.

O 100 tisíc více, konkrétně 1,2 milionu korun, je zařazeno v položce spoluúčast na dotacích – zejména ke kybernetické bezpečnosti úřadu a „zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města, týkající se pasportu zeleně, místních komunikací, dopravního značení, budov, mobiliáře“, a také koncepce Smart City.

Z letošního roku do příštího se přesouvají necelé dva miliony, většina z dotací, v položce s názvem Strategické řízení. „Projekt řeší strategii rozvoje úřadu, informační strategii jako nástroje řízení a rozvoje regionu a veřejné správy. Dále je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů zajištěním vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů,“ stálo v komentáři u návrhu rozpočtu pro rok 2017. Téměř deset milionů, na což město získalo také z většiny dotaci, půjde na modernizaci infrastruktury technologického centra. Spočítáme-li tyto dvě poslední položky s očekávanou dotací na kybernetickou bezpečnost, investuje město ze svého i z dotací do rozvoje vlastních informačních systémů a jejich zabezpečení bezmála 20 milionů.

Přidružené obce

Rozpočet myslí i na přidružené obce, kterými jsou Mladkov, Hrádkov, Vratíkov a Bačov. Všechny čtyři si mezi sebe rozdělí na opravy 300 tisíc. Část rovným dílem, část poměrně podle počtu obyvatel. Dalších 330 tisíc jde osadním výborům na energie a vodu.

Desetitisícové položky však těmto místním částem na velké opravy nestačí, a tak musí žádat ještě individuálně. Letošním nejúspěšnějším žadatelem byl Mladkov, který si na jednání o rozpočtu s občany města u kulatých stolů kromě 80 tisíc na oslavu 600 let obce prosadil opravu návsi za 3,6 milionu.

Pomyslné druhé místo získal Hrádkov, který se dočká rekonstrukce opěrné zdi „V Úvoze“ a rozšíření místních ulic za půl milionu. Už letos měla také vzniknout projektová dokumentace na přestavbu obecního domu. Nic se ale zatím neděje, 120 tisíc se přesouvá na příští rok, navíc je částka na ni navýšena 350 tisíc. Přání předsedy Hrádkova Miroslava Bartoně, aby se příští rok začalo stavět, se tak nesplní.

Na třetím místě skončil Vratíkov. Kromě 117 tisíc, které půjdou jako dotace na provoz obchodu na Vratíkově spotřebnímu družstvu Jednota, plánuje radnice za 100 tisíc vypracovat projektovou dokumentaci na opravu rybníka a za čtvrt milionu chce odvodnit tamní silnici.

Poslední skončil nejmenší Bačov, ve kterém se za 200 tisíc rozšíří veřejné osvětlení. Jiná investice se tam už neplánuje. Místní dobrovolní hasiči ještě také dostanou od města vyřazené auto Citröen Berlingo.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství