Z radnice: Opravy skleníku a sokolovny, soud s Julínkem a zprůjezdnění Štefánikovy

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po zasedání městské rady a mimořádné schůzi zastupitelstva 7. listopadu. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Hasiči provizorně zakrývají skleník poškozený orkánemHasiči provizorně zakrývají skleník poškozený orkánem   foto: Tomáš Znamenáček

První mimořádné zastupitelstvo v tomto volebním období bylo svoláno především kvůli potřebě schválit dvě investice do kulturních stánků – na opravu podlahy v sokolovně a na opravu střechy zámeckého skleníku, kterou poškodila nedávná vichřice.

Podlaha v sokolovně

Kompletní oprava podlahy nakonec proběhne v sále a přísálí sokolovny. V průběhu rekonstrukce budovy se totiž ukázalo, že stávající podlaha trpí vysokou vlhkostí. Problémy s podlahou, která se v minulosti pravidelně vzdouvala, byly způsobené nevhodným podkladem i nevhodným druhem dřeva. „Byly nám nabídnuty dvě varianty: buď provizorní rekonstrukce za asi 300 tisíc korun, nebo kompletní oprava za asi 650 tisíc korun,“ vysvětlil místostarosta Petr Malach (ČSSD) s tím, že město se rozhodlo pro druhou variantu. Bukové parkety budou nahrazeny kvalitnějšími dubovými. „Na podlahu bude záruka 5 let,“ doplnil místostarosta. Rekonstrukce už byla započata, sokolovna by měla být otevřena k provozu 6. prosince. Částečně bylo s opravou podlahy v sokolovně v rozpočtu již počítáno, zastupitelé na kompletní rekonstrukci přidali dalších 500 tisíc korun.

Střecha na skleníku

Tři čtvrtiny měděné střechy zámeckého skleníku strhl poslední říjnovou neděli orkán Herwart, který se prohnal také Boskovicemi. Přes okamžitý zásah hasičů, při kterém byla na střechu natažena plastová zakrývací plachta, zatekla dešťová voda do interiéru, kde poškodila vnitřní akustické podhledy a výmalbu.

Byla proto zahájena provizorní oprava, na kterou zastupitelé ještě pro letošek zařadili a schválili do rozpočtu 600 tisíc korun. S kompletní rekonstrukcí střechy se počítá na jaře příštího roku, včetně opravy podhledů a výmalby. Celková škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun.

Podle místostarosty Petra Malacha musela Kulturní zařízení zrušit v listopadu několik akcí, které měly na skleníku probíhat, dnes už je zde ale provoz obnoven, s výjimkou tanečních kurzů, které budou pokračovat až v lednu v sokolovně. Provizorní oprava tedy proběhne i proto, aby mohly další naplánované akce proběhnout, a to včetně plesové sezóny. „Zhruba tři čtvrtiny provizorní opravy pokryjí peníze z pojistky,“ doplnil Petr Malach.

Další škody

Orkán Herwart nezpůsobil škody jen na skleníku, město vypočítalo i další škody: kromě 1,5 milionu za střechu skleníku je to 50 tisíc za poškození sloupu veřejného osvětlení u letního kina nebo 25 tisíc za poškození sloupu u prodejny COOP na Mánesově. Poškozena byla i střecha lázní, bytového domu na Mánesově, rezidence a vstupní budovy koupaliště v Červené zahradě. Zde se škody pohybují v rozmezí 8–10 tisíc korun. Dále bylo poškozeno několik značek a samozřejmě i několik stromů.

Podle tiskového mluvčího radnice Jaroslava Parmy nebyl nikde zakázán vstup do lesa, ale objevily se výstrahy, aby lidé byli opatrní.

Opravy chodníků

Změnily se i plány města na opravu chodníků. Nakonec se nebude opravovat na ulici Sokolské, kde měly práce navazovat na výměnu kabelů v režii firmy E.ON – firma totiž od výměny upustila. Namísto toho proběhne rekonstrukce chodníků okolo dětského hřiště Pod Oborou. Probíhají také opravy na Křižíkově a v plánu je opravit chodníky na Havlíčkově od Legionářské po Štefánikovu.

Dotační programy na rok 2018

Městská rada schválila dotační programy na rok 2018 pro sport, kulturu a na obnovu domů v památkové zóně, které nejsou památkově chráněné. „U dotačního programu Kultura a volnočasové aktivity je navrženo navýšení o 50 tisíc korun. Takže žádné dramatické navýšení, ale bude samozřejmě záležet na zastupitelstvu,“ upřesnila místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL). Ve stejném programu došlo ještě k drobným změnám v uznatelných a neuznatelných nákladech, komise se rozhodla vyloučit náklady na nákup dresů nebo hasičského oblečení. „Více změn je v dotačním programu na obnovu objektů, které se nacházejí v památkové zóně. Tyto změny směřují k tomu, aby se pro žadatele rozšířily možnosti. Jedna z těch změn se kupříkladu týká možnosti čerpat dotační prostředky také na odborné posudky,“ popsala místostarostka s tím, že změny musí ještě schválit zastupitelstvo.

K tématu městské památkové zóny a tohoto dotačního titulu proběhne v pondělí 11. prosince setkání s veřejností v židovském obecním domě.

Soud s Tomášem Julínkem

Na svém předminulém zasedání schválila městská rada doporučení jednateli nemocnice, aby nepřistoupil na dohodu s exnáměstkem Tomášem Julínkem ohledně nároku na ušlou mzdu, ale ponechal její výši na rozhodnutí soudu. O případu jsme již informovali, nyní jsme vedení města a nemocnice požádali o bližší zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

Podle místostarostky Dagmar Hamalové je nemocnice v gesci starostky Hany Nedomové (ČSSD), která se tiskové konference neúčastnila. Doporučení jednateli ovšem schválili všichni radní s výjimkou Karla Ošlejška a Pavla Schwarzera, kteří se zdrželi, a Martiny Přichystalové, která nehlasovala. „Jako radní jsme nebyli o průběhu prvního soudního sporu průběžně informováni. První informace jsme získali až po jeho ukončení, tedy po 27. září. Se situací se radní seznamovali intenzivně v průběhu měsíce října a podrobně se uvedeným soudním sporem a možnostmi dohody valná hromada zabývala na svém jednání 24. října,“ uvedla místostarostka. Radní podle ní při schvalování doporučení vycházeli z názoru právníků. „Určitě to bylo po zralé úvaze. Rozhodnutí jsme udělali s ohledem na to, aby částka, která bude panu Julínkovi vyplacena, byla co nejnižší,“ dodala Dagmar Hamalová.

Částky mohou být v případě vyčíslení ušlé mzdy velmi různé, takže vedení města věří, že výsledné rozhodnutí soudu může být nižší, než byla částka v případě dohody. Tuto částku ovšem město odmítlo zveřejnit a odkázalo nás na jednatele nemocnice. Ten se rovněž odmítl vyjádřit a odkázal nás zpět na vedení města. Město se opětovně vyjádřilo, že částku nemůže zveřejnit, protože je to věcí nemocnice. Přesně se nevyjádřil ani Tomáš Julínek, který jen uvedl, že u soudu bude požadovat naopak více. Místostarostka Dagmar Hamalová pouze potvrdila, že s částkou, která měla být předmětem dohody, byli radní seznámeni.

Svou roli bude hrát i výše soudních nákladů, které bude muset v případě prohraného sporu nemocnice zaplatit. Tyto náklady podle vedení města nelze přesně předjímat, v případě soudu o vysoké částky však bývají rovněž poměrně vysoké.

Zprůjezdnění Štefánikovy

Na opravu úseku, který má spojit ulice Nádražní a Štefánikovu, je v letošním městském rozpočtu vyhrazena částka 8 milionů korun. V letošním roce už se však s rekonstrukcí nepočítá a odkládá se na příští rok. „Na jednání rady padla informace, že stavba není připravena,“ potvrdila místostarostka Dagmar Hamalová. Peníze se tak přesunou do rozpočtu na rok 2018.

Stavbu částečně zdrželo i vyhotovení hlukové studie. Ta případnému zprůjezdnění nebrání. Proti tomuto záměru se však staví obyvatelé ulice. A podle vyjádření místostarostky Dagmar Hamalové, která má na starosti dopravu, se zatím zdá, že jejich přání bude vyslyšeno. „V této chvíli se bavíme pouze o zpřístupnění opraveného úseku pro pěší,“ uvedla místostarostka. Neopraveným úsekem za branou už lidé mohou procházet nějakou dobu.

Zdravá školka

Boskovická mateřská škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. Ten chce v dětech i rodičích prohloubit zájem o zdravé stravovací návyky a kvalitní pokrmy. V rámci tohoto projektu pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňuje dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Školka zorganizovala výlet na zemědělskou farmu do Ludíkova, a začleňuje téma stravování a jídla do vzdělávacího programu. Ve třídách se děti seznamují se základy přípravy jednoduchých jídel, škola pořádá ochutnávky, má zavedený pitný režim. Děti a učitelky si vytvořily školní záhonek, kde pěstují zeleninu a bylinky, o které pečují a společně s prarodiči je na jaře osázeli. Děti si ze školky odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, což jim v životě může pomoci vybírat si zdravé a kvalitní potraviny.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství