Z radnice: Novinky po prvním letošním jednání městské rady

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po prvním letošním zasedání městské rady. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

foto: Tomáš Trumpeš

Výsledek hospodaření města za rok 2017

Boskovice uzavřely své loňské hospodaření s ještě o něco lepším výsledkem, než se v závěru loňského roku předpokládalo. Konečný schodek za rok 2017 činí něco přes 14 milionů korun, přičemž úplně původně byl plánován na 65,5 milionů. V průběhu roku se ale odkládaly některé plánované investiční akce a také se navýšily příjmy města. Proto to vypadalo na dvacetimilionový schodek, nakonec je výsledek ještě o dalších 6 milionů příznivější. Je to však poprvé za současné koalice, kdy neskončilo hospodaření v plusu. Rada tak bude podle starostky Hany Nedomové (ČSSD) jednat o možném posílení některých položek v rozpočtu na rok 2018.

Platební terminály

Občané města mají stále větší zájem o využívání bezhotovostních plateb na úřadě. V letošním roce by se možnosti měly ještě rozšířit, v budově úřadu na náměstí 9. května přibude platební terminál s LCD dotykovou obrazovkou a čtečkou platebních karet a bankovek.

Objednávkový a rezervační systém

Na městský úřad už je také možné se předem objednat prostřednictvím internetu. On-line objednání je možné až 2 měsíce dopředu, nejpozději si můžete čas konkrétního úředníka rezervovat jeden den před návštěvou.

Studie centrálního zásobování teplem

Rada města se konečně seznámila s technicko-ekonomickou studií centrálního zásobování teplem (CZT), kterou pro město zpracovala ostravská Vysoká škola báňská – Technická univerzita.

Studie dospěla k závěru, že teplovodní soustava CZT v Boskovicích je efektivní a že na ní byly provedeny všechny potřebné investice. Studie navrhuje dvanáct opatření, která mohou vést ke snížení ceny tepla. Celý systém by pak mohl být konkurenceschopný vůči domácím kotelnám. Svou roli bude hrát i to, že bude splacen úvěr, který se nyní v cenách tepla odrážel. Uživatelům by se cena tepla mohla snížit až o 200 korun na gigajoul.

Dále bylo městu doporučeno, aby provoz systému převedlo buď pod svou firmu Služby Boskovice, nebo k těmto účelům založilo novou společnost. Rada chce zvolit první variantu. Smlouva s aktuálním soukromým provozovatelem končí městu v roce 2020. Nyní bude město jednat s majiteli domů, které centrální vytápění využívají. „Důležité je, že teď víme, co jim můžeme nabídnout,“ vyjádřila se starostka města Hana Nedomová.

Farmářské trhy

Také v letošním roce budou pokračovat farmářské trhy na náměstí. proběhnou v těchto termínech: 25. ledna, 15. února, 15. března, 12. dubna, 10. května, 7. června, 5. července, 2. srpna, 30. srpna, 27. září, 25. října, 22. listopadu a 20. prosince.

Depozitáře na Havlíčkově ulici

Jihomoravský kraj ustoupil od svého záměru vybudovat v budově bývalého oděvního učiliště na Havlíčkově ulici dům pro komunitní bydlení seniorů a mladých rodin. Nyní kraj plánuje budovu rekonstruovat pro potřebu svých příspěvkových organizací, které sídlí na území města. Především by se mělo jednat o depozitáře pro boskovické muzeum, prostory by mohly využívat i střední školy. Městská rada tento záměr podpořila. „Využití objektu tímto způsobem je daleko lepší, než kdyby se objekt dostal do veřejné dražby,“ uvedla boskovická starostka.

Vizualizace rekonstruovaného parku u skleníkuVizualizace rekonstruovaného parku u skleníku

Rekonstrukce parku u skleníku

Pokročila také čtyři roky spící příprava kompletní obnovy parku u zámeckého skleníku. Letos by měla být zpracována projektová dokumentace, která bude navazovat na studii, která vzešla z doporučení odborníků i jednání s veřejností před několika lety. Město pracovalo s více návrhy. Studie se bude ještě upravovat a město ji proto zatím nezveřejnilo, k dispozici je pouze jedna vizualizace a situační náhled. Rekonstrukce parku by měla navázat na opravu letního kina. „Z hlediska údržby parku je to věc, kterou bychom neměli odkládat, protože například prostor s jezírkem je docela poškozený, zejména dlažba v okolí, ale například i kruhy. Budeme se snažit zvýšit údržbu a s projektem neotálet,“ popsala místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL).

Oprava Dukelské

Na ulici Dukelská bude letos probíhat rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, kterou provede Svazek, navazovat na ni bude oprava zpevněných ploch v režii města. Akce začne na jaře, hotová by měla být do října.

Oprava letního kina

Pokračovat bude také oprava letního kina. „V této etapě by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci horní části areálu. Začít by se mělo asi v půlce března, termín dokončení předpokládáme na 25. června, abychom mohli v letním kině zahájit sezónu,“ uvedl místostarosta Petr Malach (ČSSD).

Na základě připomínek boskovických kinařů a městského architekta Zdeňka Fránka došlo ještě k několika úpravám. Řešil se především bezbariérový přístup k toaletám a také prostor pro vozíčkáře v krytých VIP zónách hlediště. Navýšena bude i celková kapacita toalet. V rozpočtu je pro letošní rok vyhrazena pro letní kino částka 6 milionů korun, vedení města počítá s tím, že ji ještě navýší.

O pořádání akcí v letním kině je velký zájem ze strany soukromých agentur. Ty nakonec v letošním roce uspořádají tolik koncertů, že městská Kulturní zařízení žádné vlastní samostatné koncerty pořádat nebudou. V letním kině by letos měli vystoupit Michal David nebo Karel Gott. „Dnes už musíme zájemce o pronájem odmítat,“ doplnil místostarosta Petr Malach.

První nástřel ceny rekonstrukce letního kina, který zpracovávalo ještě předchozí vedení města, byl na počátku vyčíslen na 18 milionů korun. Zatím už ale stálo hlediště 14 milionů a rekonstrukce horní části by se mohla vyšplhat na 10–11 milionů korun. A zbývá ještě oprava projekční plochy a vybudování zázemí pro umělce. V minulosti už také vyrostl plot kolem areálu nebo se zpevnila plocha před promítací stěnou.

Zimní údržba

Městská rada se zabývala zimní údržbou chodníků a přijala úkol zabývat se variantou rozšíření udržovaných komunikací. „Reagujeme na podněty, které přichází od občanů,“ uvedla místostarostka Dagmar Hamalová. Před příští zimou proto chtějí plán zimní údržby aktualizovat. Radnice uvažuje o tom, že by udržovala všechny chodníky ve městě. To by znamenalo nárůst výdajů na údržbu v řádu milionů korun. Do června by mělo mít město zpracované podklady, jak by se udržované plochy mohly rozšířit a co by to finančně znamenalo. „K zimní údržbě velmi výrazně přispívají občané, kteří dobrovolně uklízejí před svým domem. Spousta občanů k tomu takto přistupuje, to je velice pozitivní,“ dodala Dagmar Hamalová.

Vzrušenější debatu mezi občany letos vyvolaly cedulky upozorňující na to, které chodníky se v zimě neudržují. Ke změně v rozsahu udržovaných ploch však nedošlo, pouze byla neudržovaná místa označena, a to na základě doporučení pojišťovny. Odpovědnosti se město umístěním cedulek nezbaví, může hrát roli při uplatňování nároku na plnění ze strany pojišťoven v případech vymáhání škody. „Pojišťovny přitvrdily a my musíme prokázat, že jsme udělali všechno pro to, aby byl občan informován,“ vysvětlila starostka Hana Nedomová. Ročně radnice řeší několik jednotlivých případů, kde se občané po úraze ucházejí o odškodné.

Boskovická spojka

Na radnici v Boskovicích proběhlo neveřejné setkání starostů obcí z Boskovicka nad tématem aktuálního stavu příprav takzvané Boskovické spojky, tedy přímého železničního spojení mezi Boskovicemi a Brnem. Projekt představila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a projektant, doplnili je zástupci Kordisu a Jihomoravského kraje.

Boskovice stavbu spojky podporují. „Určitě dojde k většímu komfortu přepravy osob z Boskovic do Brna,“ řekla starostka Hana Nedomová a doplnila, že Boskovice se dostanou na úroveň obce s rozšířenou působností (ORP), která má přímé napojení na krajskou metropoli. „Je to důležité jak pro zaměstnance, tak pro ty, kteří jezdí za vzděláváním. Nejde jen o Boskovice, ovlivní to spádovost celého regionu,“ dodala starostka. Tento systém přímého napojení všech ORP na centra je součástí koncepcí dopravy celého kraje. Aktuálně ještě není hotová projektová dokumentace. Podle místostarostky Dagmar Hamalové bude velmi důležité i řešení železničního dopravního uzlu v Brně. V návaznosti na vybudování Boskovické spojky musí město řešit dopravu v lokalitě u nádraží. A součástí je i nutnost řešení parkování. „Dojde ke změně dopravy na celém území,“ uvedla starostka s tím, se město připravuje studie parkování i dopravy. „Snažíme se být o dva kroky napřed, abychom při jednáních s investorem dokázali argumentovat tak, aby i oni přijali opatření, která by Boskovicím vyhovovala,“ vyjádřila se starostka. Město se tak snaží ovlivňovat kupříkladu podobu nádraží.

Krátce pak starostka reagovala i na referendum ve Lhotě Rapotině, ve kterém lidé většinou odmítli stavbu spojky. „V minulosti bylo podepsáno memorandum o spolupráci, které podepsaly nejen Boskovice, ale i Lhota Rapotina a další obce,“ připomněla Hana Nedomová s tím, že projekt se tak dostal do územních plánů všech obcí a byl tak několikrát veřejně projednáván. Díky tomu se mělo za to, že všechny obce s výstavbou souhlasí. Nyní stát připravil finanční prostředky a stavba, která má začít podle posledních informací v roce 2020, je připravována jako stavba ve veřejném zájmu. Obce jsou účastníky správních řízení a na základě dohody jsou přizvány k jednáním o přípravě stavby. „Není dobré se rozdělovat na zastánce a protivníky Boskovické spojky, ale spíše toto téma vnímat otevřeně. Mezi starosty převažovaly názory, že je to pro jejich obce jednoznačně přínos. Netýká se to jen občanů Boskovic, jeden přestup ubude lidem z řady obcí,“ dodala místostarostka Dagmar Hamalová.

D43

Podle vyjádření boskovické starostky Hany Nedomové, která je zároveň předsedkyní Svazku obcí pro výstavbu dálnice D43, dělá vedení města také všechno pro to, aby tuto stavbu uspíšilo. Konkrétně se snaží prosadit, aby se zahájila stavba od severu. „Když jsme byli jednat na ministerstvu dopravy, řekl pan ministr, že nepovede silnici odnikud nikam, a odmítl návaznost D43 od severu k Brnu. Chtěl postupovat od Brna k severu,“ popsala Hana Nedomová. Obce v severní části trasy se snaží prosadit, aby se začalo stavět od severu, a to i v případě, že napojení na Brno ještě nebude vyřešené. Kromě toho říkají, že by se mohla nejprve postavit ne dálnice, ale rychlostní silnice. Tedy pouze čtyřpruh. „To by nám prozatím klidně stačilo,“ uvedla boskovická starostka. Ke stavbě dálnice by se území připravilo.

Nafukovací hala

Podle dohodnutého plánu začala v lednu pracovat skupina, která připravuje podklady k záměru zakoupit nafukovací sportovní halu. Tímto záměrem by se mělo zabývat únorové zastupitelstvo. Ve skupině pracují místostarosta Petr Malach, ředitel základní školy Vladimír Ochmanský a šéf investičního odboru Petr Zouhar.

Zastupitelský seminář k nemocnici

V pondělí 12. února proběhne speciální seminář pro zastupitele, kteří se zde budou zabývat tématem boskovické nemocnice. Zastupitelé budou seznámeni s hospodářskou situací nemocnice, s investičními záměry a s personální situací. Právě na tomto semináři také nakonec představí svůj zájem o nemocnici soukromá firma Agel miliardáře Tomáše Chrenka. Veřejnosti ani novinářům nebude vstup na seminář umožněn.

Konkurzy na ředitele škol

Na únorovém jednání se bude městská rada zabývat také vypsáním konkurzu na ředitele boskovické základní a také mateřské školy. „Přesný časový harmonogram ještě nemáme, ale vedení obou škol bylo informováno, že město schválilo záměr výběrová řízení vyhlásit,“ informovala místostarostka Dagmar Hamalová.

Prodej O2 a co se skauty

Vedení města na konci minulého roku zveřejnilo záměr prodat budovu O2 vedle kina na ulici Kapitána Jaroše. Tu dnes mimo jiné využívají i skauti, kteří se dlouhodobě potýkají s nedostatečným zázemím pro svou činnost. Skauti mají podle starostky nájemní smlouvy v budově na omezenou dobu, město zatím nemá konkrétní představu, co by mohlo skautům nabídnout jako řešení. „Pokud by k tomu došlo, budeme se snažit jim něco nabídnout. Zatím pro to nemáme připraveny podklady, ale pokud se jedná o neziskovku, vnímáme to a určitě s nimi budeme jednat a nenecháme je být,“ vyjádřila se starostka.

Co bude v komunitním centru

Vedení města také dokončuje zadání projektové dokumentace na komunitní centrum s knihovnou. Záměr je konzultován se zaměstnanci KZMB, poté bude předložen jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Co v komunitním centru vlastně bude, se tak komunita dozví až v momentu zadání projektové dokumentace. Příprava už nebude připomínkována ani v komisích, ani na veřejném projednání.

Plán se sokolovnou

První větší akce po převzetí městem a nejnutnějších úpravách proběhla v sokolovně. Pro letošní rok se bude připravovat oprava technického zázemí, konkrétně kotelny a komína. „Záměrem města je ve spolupráci se zaměstnanci KZMB připravit podklad a chceme, aby se od září na vysoké škole v Liberci zadalo zpracování studie a záměru na rekonstrukci sokolovny. Na to všechno už prostředky v rozpočtu jsou,“ popsala boskovická starostka.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství