Boskovice mají desetkrát méně bytů než před patnácti lety

Více než tisícovku bytů vlastnilo město v roce 2003, na konci roku 2018 jich bude ale méně než desetina. Jak se vyvíjel městský bytový fond a kde má dnes město nájemní byty?

Ještě se započítáním dvou bytových domů na Mánesově, kde se však byty postupně připravují k prodeji, dnes město dohromady vlastní 110 bytů určených klasickým nájemníkům. Dalších 125 bytů už má ve své režii Městská správa sociálních služeb a jsou tak určeny důchodcům. Jedná se o Penzion pro seniory na Mánesově ulici a Dům s pečovatelskou službou na Havlíčkově ulici. A kde jsou v Boskovicích městské byty?

Bytové domy Mánesova 43, 45A, 45B

foto: Marek Osouch

Bytové domy, o kterých byla řeč výše. Vyrostly po Sametové revoluci v 90. letech díky dotacím od státu a půjčkám od jednotlivých nájemníků, kteří počítají, že jim město byty prodá na základě smluv uzavřených v minulosti. Dnes jsou proto všechny byty od 1+1 do 3+1 stále plné, celkem jich je sedmatřicet. V současné době první z domů přechází do rukou nájemníků, druhý to čeká v budoucnu.

Bytové domy Na Chmelnici 22, 24, 26

foto: Marek Osouch

Na Chmelnici jsou nejnovější bytovky, které město postavilo. Tři bytové domy s osmnácti byty o velikosti převážně 2+1 začala radnice budovat z peněz, které získala od lidí v privatizaci stovek městských bytů. Když se stavěly, prohlašoval tehdejší starosta Boskovic za ODS František Sivera, že jsou to startovací byty určené mladým rodinám. Zdejší nájemníci však platí nejvyšší nájem ze všech městských bytů. Zatímco tady platí za metr přes 73 korun, v ostatních je to zhruba 60 korun.

Dům na ulici Zborovská 11

foto: Marek Osouch

U tohoto domu v židovské čtvrti by nejspíš málokdo čekal, že se v jeho patře nachází tři nájemní byty. Jeden z nich je ve velikosti 3+1. Obsazené jsou také všechny.

Bytový dům Wolkerova 2

foto: Marek Osouch

Bytový dům na adrese Wolkerova 2 je největší, který město vlastní. Celkově se v něm nachází 36 bytů a jeden byt zde je v současné době volný. „Přidělení se bude projednávat na jednání rady města 27. února,“ řekla vedoucí odboru správy majetku Gabriela Šmerdová s tím, že v průměru bývá deset až patnáct zájemců o jeden byt. Jedním ze současných nájemců je například Libor Dočkal. „Bydlím tady už přes třicet let,“ sdělil s tím, že za byt o velikosti 2+1 platí měsíční nájem zhruba 4800 korun. S energiemi ho měsíční výdaje za byt přijdou na 7000 korun. Převážná část bytů je zde menších v kategorii 1+1 nebo i 1+0. „Bylo to původně pod Minervou určené jako ubytovna pro učně,“ doplnil Dočkal. Nakonec to ale až dodnes skončilo jako městská bytovka. Na první pohled je však vidět, že bytovce radnice s výjimkou nových střešních tašek nevěnovala příliš mnoho péče.

Bytový dům Jiráskova 3

foto: Marek Osouch

Podobně jako bytovka na Wolkerově, i tato na Jiráskově nezáří zrovna čistotou a novotou a také zde je velká část z celkových dvanácti bytů v kategorii 1+1. Ještě stále je možné z jižní strany vidět oprýskanou zeď, už se ale chystá oprava, vyměněná jsou okna a opravená je střecha. I zde má město všechny byty pronajaté.

Masarykovo náměstí 28

foto: Marek Osouch

Částečných oprav na čelní straně do náměstí se dočkal dům, v jehož přízemí se nachází obchod s potravinami. V jeho druhém patře se však nachází také tři městské byty, jejichž nájemníci ještě před pár lety museli žít se starými okny a škaredou fasádou. Ani tady není volný byt pro případné zájemce. Radnice se podle jedné z nájemnic, kterou redakce oslovila, stará o byty dobře. Nikdy nebyl problém, který by město dlouho neřešilo. V horní části náměstí, kde je v přízemí domu lékárna a květinářství, vlastní město ještě jeden byt. „Finanční situace nájemkyně neumožnila koupi tohoto bytu. Současně v tomto bytovém domě město Boskovice vlastní i nebytové prostory, tudíž vlastnictví bytové jednotky nečiní městu problém,“ sdělil mluvčí boskovické radnice. Celkově je tak obsazených 109 ze 110 městských bytů. Kolik v nich ale bydlí lidí, to na radnici nevědí.

Vývoj a dnešní stav bytového fondu města

Ještě před lety byl bytový fond desetinásobný. Bytů se město začalo zbavovat na začátku tisíciletí v rámci privatizace, protože mimo jiné nemělo dostatek peněz na rozsáhlé opravy. V první vlně prodalo dvě stovky bytů, v druhé, která se začala chystat v roce 2004, to už bylo 664 bytů. Tato privatizace se také i kvůli svému rozsahu dočkala od lidí největší kritiky včetně petice. Sešly se pod ní zhruba čtyři stovky podpisů. Lidé nesouhlasili s částkou, za jaké byt mohli koupit. „My chceme kupovat byty, chceme privatizaci, ale chceme změnit podmínky,“ uvedl pro regionální noviny Boskovicko v roce 2004 jeden z účastníků petiční akce Milan Vávra. Lidem vadily hlavně tři věci. Byla to kupní cena, kterou považovali s přihlédnutím ke stavu a stáří domů za příliš vysokou, poté chtěli získat peníze na generální opravy a nechtěli být zavázáni odebírat teplo z budovaného CZT.

Druhou vlnu privatizace se však městu podařilo i přes protesty dokončit, i například se závazkem napojení na CZT. Že privatizace byla nakonec úspěšná, je vidět na velké části opravených sídlišť. Podobně se oprav postupně dočkávají i bytovky z poslední třetí etapy privatizace z roku 2011. Opět i tuto privatizaci zhruba sedmdesátky bytů na Hybešově ulici a na Masarykově náměstí doprovázela kritika lidí kvůli ceně, za kterou chtělo město byty lidem prodat. Za metr čtvereční chtěla radnice přes 6000 korun. I tady proto sepsali petici se slovy, že už usilovali o privatizaci ve druhé vlně, kdy byla cena poloviční. „Za spravedlivé bychom považovali jeden a půl násobek ceny, za kterou se privatizovalo před lety ve druhé etapě, tedy 3 900 korun za metr čtvereční,“ stálo v petici, podepsané přibližně stovkou obyvatel, jak zaznamenaly regionální noviny Boskovicko. Nakonec ale cenu zastupitelé ponechali na původní částce převyšující 6000 korun.

Některé bytovky postavené před desítkami let, které městu zůstaly, jsou ale stále téměř ve stejném stavu. Vidět to je zejména na bytových domech na Jiráskově nebo Wolkerově. „Okna protahují, od 60. let se tady neměnila elektřina,“ řekl Libor Dočkal s tím, že s nimi nikdo o žádné možnosti privatizace nikdy nemluvil.

I proto už loni chtěla radnice postupně začít s rekonstrukcí obou bytových domů. První výběrové řízení ale dopadlo neúspěchem, město je kvůli vysokým cenám zrušilo a vypsalo nové. Dnes už jsou vítězové vybráni a na obou bytovkách se už začalo pracovat. V rozpočtu je na rekonstrukce vyčleněno 9 milionů, přičemž dotace má z této částky pokrýt 2,5 milionu.

Pokračovat chce boskovická radnice i v započaté opravě domu na Masarykově náměstí, kde sídlí obchod ATOS. Už v minulých letech opravilo čelní fasádu. V rozpočtu na letošní rok je zařazena částka 6 milionů na opravu fasády z druhé strany domu a také na půdní vestavbu pro sociální byty. Takto přesně jsou v rozpočtu byty popsané, podle mluvčího Jaroslava Parmy ale radnice městské byty nijak nerozděluje, pro sociálně slabé, pro mladé, seniory nebo další sociální skupiny. „Tyto byty jsou přidělovány na základě Pravidel pro přidělování bytů, ve kterých jsou uvedeny podmínky, které musí žadatel splňovat. Jednou z podmínek je, že musí být osobou s omezenými příjmy,“ doplnil mluvčí.

Definice omezeného příjmu vychází podle Gabriely Šmerdové z nařízení vlády. „Musí to být samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem. Nebo to může být osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství,“ vysvětila úřednice.

Vestavba v domě na náměstí není jediným plánem současného vedení města na rozvoj bydlení. Na poli za nemocnicí, kde soukromý developer plánoval před lety několik bytových domů, se stavby bytovek nově ujímá sama radnice. Chtěla by tam postavit celkem čtyři nájemní bytové domy. Počet bytů zatím není jasný. „Konkrétní počet bude stanoven až na základě dalšího stupně projektové dokumentace,“ dodala vedoucí odboru správy majetku. Pro letošní rok počítá radnice s přípravnými pracemi za dva miliony. Zda se ale výstavby nových nájemních bytů v tamní lokalitě, o které se vážně mluvilo už před deseti lety, město skutečně dočká, bude záležet na vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství