Z radnice: novinky z rady a sezóna na hradě a zámku

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po zasedání městské rady v polovině března. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Hrad BoskoviceHrad Boskovice   foto: Tomáš Znamenáček

Zahájení turistické sezóny a 100 let republiky

V sobotu 7. dubna proběhne v Boskovicích zahájení turistické sezóny. Město připravilo akci nazvanou Putování cestou zpět o 100 let aneb Sochy vyprávějí. „Putování cestou zpět o 100 let má devět zastávek ve městě. Na každém místě dostanou děti a jejich doprovod informace o soše nebo bustě. Během cesty budou mít k dispozici obrázkovou mapu a současně si vytvoří vlastní obrázkový sešit, za splnění úkolů získají drobnou odměnu,“ zní popis akce, která je součástí letošních oslav 100. výročí založení republiky. Ty budou probíhat v průběhu celého roku a jejich součástí bude kupříkladu příjezd Legiovlaku, výstava TGM a cestování, řada koncertů a také cyklus přednášek v muzeu.

Na trh byla také v rámci oslav uvedena kniha Boskovice v pohledech do minulosti. Kniha je v prodeji v informačním centru a v knihkupectvích na náměstí; vyšla v nákladu 1 500 kusů a obsahuje téměř 500 historických fotografií. Zpracování jednotlivých kapitol provedl kolektiv autorů, garantem a spoluautorem byl historik Muzea regionu Boskovicka Petr Vítámvás. Cena knihy činí 450 korun.

Vysazena by měla být také lípa republiky, a to v květnu, pravděpodobně v parku u zámeckého skleníku.

Obce v datech

Boskovice se zapojily do projektu Obce v datech, jehož cílem je sesbírat informace od obcí a převést je na indexy, aby vznikl přehled o tom, jak si daná obec v které oblasti vede ve srovnání s ostatními.

Rozdělení dotací na kulturu a volný čas

Městská rada na základě závěrů hodnotící komise rozdělila finanční prostředky v dotačním programu Kultura a volnočasové aktivity. Požadované částky značně převyšovaly schválených 900 tisíc pro tento účel. „Hodnotící komise byla tentokrát velmi přísná,“ komentovala výsledek místostarostka Dagmar Hamalová. Znamená to, že nemalá část žadatelů (konkrétně 11) v hodnocení vůbec neuspěla a nedostane od města žádné peníze. Další žadatelé dostali pouze určitou část a ti nejúspěšnější plnou výši dotace, o kterou žádali. „Rada města přijala usnesení, že bude navrhovat zastupitelstvu navýšení tohoto dotačního titulu a vyhlášení nové dotační výzvy. V té by mohli znovu žádat i ti žadatelé, kteří nebyli uspokojeni,“ doplnila Dagmar Hamalová. Celkové navýšení by pro letošek mělo činit 200 tisíc korun.

Rekonstrukce Dukelské

Vedení města se vyjádřilo také k probíhající rekonstrukci ulice Dukelská. Jedná se o investici Svazku vodovodů a kanalizací, nejedná se tedy o akci, kterou by město přímo řídilo. „I přesto se město snaží, aby to občanům přineslo co nejméně obtíží,“ uvedla místostarostka Dagmar Hamalová. Stavební práce podle ní zatím probíhají dle schváleného harmonogramu.

Občané se ptají, proč se v prvním úseku pokládá betonové potrubí – je to z toho důvodu, že je pokládáno poměrně mělce. Je to jedna z věcí, které stavbu komplikují. Pracovní doba je nyní stanovena od 7 do 17 hodin od pondělí do pátku. Od dubna stavební firma přislíbila, že pracovní doba bude prodloužena.

Na objízdných trasách nedochází k závažnějším komplikacím. Trasa od Šmelcovny k ulici Ludvíka Vojtěcha již byla opravována. Dvě kritická místa bude chtít vedení města vyasfaltovat, což budou muset schválit zastupitelé a je také nutné počkat, až to umožní počasí.

Město rovněž podalo žádost o snížení rychlosti na ulicích Ludvíka Vojtěcha a Gagarinova, dopravní inspektorát s tím však opakovaně nesouhlasí a dopravní policie to nechce povolit.

„Objevují se také připomínky, že jsme měli ulici úplně uzavřít a oprava by byla za dva měsíce hotová. Není to pravda, oprava by se zkrátila o dva měsíce, takže i tak by trvala půl roku. Uzavřít úplně na tak dlouhou dobu takto důležitou komunikaci si nemůžeme dovolit,“ vyjádřila se místostarostka Dagmar Hamalová.

Stejně tak souběžná oprava mostu by stavbu spíše zkomplikovala. Podle vyjádření Správy a údržby silnic by bylo nutné uzavřít celou stavbu, zatímco pokud se most bude opravovat samostatně, zprovozní silničáři mostní provizorium mezi Lasákem a stávajícím mostem a nebudou muset dopravu vyloučit. Tato oprava mostu by měla proběhnout do pěti let.

Hrad a zámek zahajují sezónu

Na neděli a pondělí velikonoční otevřou letos poprvé své brány návštěvníkům zámek i hrad v Boskovicích. Letošní sezónu představila na tiskové konferenci Iva Jonášková z firmy MP Holding, která se stará o majetek rodiny Mensdorff-Pouilly.

Hrad již druhou sezónu firma MP Holding přímo provozuje. Také letos se kromě standardní možnosti prohlédnout si tuto unikátní památku odehraje i několik větších akcí. V květnu to bude akce Oživlý hrad Boskovice se skupinou historického šermu Baštýři. Na tuto akci loni dorazilo přes 3 tisíce lidí. V červnu se na hradě odehraje muzikál Ať žijí duchové v podání dětí boskovické ZUŠ. V červenci bude na radě opět fungovat divadelní scéna festivalu Boskovice 2018. „Obnovit chceme letos také silvestrovské prohlídky a posezení. Na to se lidé hodně ptají, to jim chybělo,“ uvedla Iva Jonášková z MP Holding. Po převzetí hradu do svého provozu byli podle jejích slov majitelé překvapeni tím, jaký je o památku zájem. V loňské sezóně si přišlo hrad prohlédnout přes 21 tisíc lidí. Další asi 4 tisíce přišly na akce.

Přes 20 tisíc lidí přišlo včetně akcí i na zámek, na prohlídku expozice se vydalo přes 13 tisíc z nich. Také na zámku se i letos bude konat několik kulturních akcí: v dubnu to bude koncert k výročí houslového virtuóza Yehudi Menuhina. V květnu se zámek připojí k akci Dny soukromých hradů a zámků, v plánu je mimo jiné koncert Karolíny Žmolíkové, dále setkání pěveckých sborů Boskovické zpěvobraní a speciální prohlídka zámku, kterou 27. května v 15 hodin povede Hugo Mensdorff-Pouilly. „Na tuto výjimečnou prohlídku se návštěvníci mohou objednat,“ upřesnila Iva Jonášková. V červnu budou na zámku probíhat dětské prohlídky, třetím rokem koncert skupiny Pozdní sběr. V červenci se uskuteční festival seriálů, o prázdninách bude zámek hostit Pohádkový hřebínek a pořádat noční prohlídky. V srpnu se na zámku bude konat první ročník festivalu BoskoFest. V září se uskuteční koncert k výročí nemocnice, v říjnu Svatohubertské slavnosti a v prosinci 20. ročník Vánočních kostýmovaných prohlídek.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství