Tomáš Trumpeš: Myslet to dobře nestačí. Politika je náročná práce.

S blížícími se komunálními volbami se i v Boskovicích objevuje volání po nových tvářích. A nových stranách. Je to logické – tradiční strany obecně ve společnosti ztrácejí podporu a do značné míry zanedbaly generační obměnu. Pro mladé aktivní občany nejsou moc atraktivní, a ti mají tudíž větší tendenci sdružovat se v nových uskupeních.

Jednání zastupitelstvaJednání zastupitelstva   foto: Tomáš Trumpeš

Problém je samozřejmě nejen lidský. Můžeme se jen přít, jestli ke generační obměně nedochází, protože mladí nemají zájem, nebo protože je staří matadoři mezi sebe nepustí. Navíc to rozhodně neplatí paušálně, v některých stranách se pestřejší věkové prostředí a kandidátky vytvářet daří.

Ve druhé, podstatnější rovině je zde věcný, obsahový konflikt. Do tradičních stran mohou zamířit ti mladí političtí nadšenci, kteří jim věří, souzní nejen s jejich stylem politiky, ale především s obsahem, který tyto strany nabízejí. Pokud je tedy do politiky nepřivádí jen osobní ambice a strany neberou prostě jako struktury, které jim vzestup mají umožnit.

Ve společnosti je ovšem evidentně také sílící proud voličů a snad i potenciálních politiků, pro které je tato nabídka nedostatečná. Nechtějí měnit pouze styl, ale přinášejí také nový obsah, nová témata. Stane se tohle i v boskovické komunální politice?

V celostátní politice se hlavními představiteli tohoto trendu stali Piráti. Hnutí ANO už se v politice etablovalo a především se přeorientovalo na starší a konzervativnější voliče. Piráti se stali nositeli generační proměny a víry v inovativní řešení. S touto nabídkou skončili ve volbách do poslanecké sněmovny dokonce na třetím místě. A v Boskovicích je volilo 10 procent voličů, o pouhých 25 lidí méně než sociální demokraty, více než lidovce. To už vypadá jako slušný potenciál.

Že se na pirátské scéně něco konkrétního začíná dít i v Boskovicích, se ukázalo na setkání s pirátskými poslanci v Turbíně, a posléze to v rozhovoru pro Ohlasy popsala Kristýna Znamenáčková, prozatím hlavní hybatelka tohoto úsilí. To ale zatím působí dost nejistě a nezřetelně. A do voleb už zbývá jen půl roku.

Pro smyslupný nástup do politiky jsou potřeba především tři věci: názorové východisko, konkrétní témata a ochota pracovat. Většina politických debat skončí u toho prvního – mít názory, to by nám šlo. Nechci však dobrou vůli shazovat, pro začátek to vlastně i stačí. Pokud by se v Boskovicích objevily v politice nové tváře lidí s dobrým úmyslem, ochotných a schopných diskutovat a podporovat posouvání města kupředu, bylo by to i s jistou mírou naivity určitě dobře.

Daleko lepší by ale bylo, kdyby podobné hnutí přinášelo také nová a podstatná témata. Ta totiž v boskovické politice začínají chybět a tradiční strany na to zatím příliš nereagují. Nastupující generace už by měla přijít s něčím víc než s názorem na to, kde máme postavit halu a jak rychle potřebujeme knihovnu. V besedě s mladými politiky z tradičních stran se ukázalo, že i oni ve značné míře vidí tyto problémy jako finální. Postavíme halu a knihovnu, pak už bude v Boskovicích všechno a budeme to jen udržovat.

Udržovací mentalita je přesně to, co by měla nová generace mít ambici narušit. A nejlépe to může narušit novými tématy, novými nápady a konkrétními podněty – ve sportu, ve školství, v kultuře, v urbanismu, v dopravě… Ve všech oblastech, které radnice řeší. Společnost se neustále proměňuje a vyvíjí, život jde dopředu a starým receptům postupně vyprchává doba maximální trvanlivosti. Potřebujeme invenci, kreativitu a schopnost vidět dopředu. Možná i trochu snít.

Posledním krokem je ochota pracovat. Politici jsou často terčem nejrůznějších posměšků a pomluv, ale když pozorujete politiku zblízka, musíte konstatovat, že minimálně část z nich pracuje opravdu tvrdě. A to i v komunální politice. První část práce je samozřejmě obsažena už v předchozím – nastudovat si jednotlivá témata, zorientovat se v problémech, vydiskutovat návrhy řešení, to všechno dá samo o sobě hodně práce. A pak přichází to další: volební kampaň se sama neudělá, pirátská ani žádná jiná značka sama úspěch nepřinese. No a pak teprve nastupuje vlastní politika – schůze a jednání, nekonečné debaty. To vše v ne úplně přátelském a konstruktivním prostředí.

Nové impulzy boskovická politika rozhodně potřebuje. Myslet to dobře ale úplně nestačí. Musí se najít někdo, kdo bude ochoten přijmout, že politika nejsou jen názory a nápady, ale je to velmi tvrdá práce. Zároveň platí, že pokud se dělá dobře, je velmi prospěšná a přinášející konkrétní a užitečné plody. A snad tedy i radost a naplnění těm, kdo ji dělají.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další názory a komentáře