Očekávaná témata roku 2018

Při ohlížení za uplynulým rokem nezbývá v novinách stejně jako v životě než konstatovat, že řadu témat a událostí bychom předem nedokázali či nemohli předpokládat. Jsou však také témata, u kterých předem očekáváme, že bude důležité je v následujícím roce sledovat, a lze předpokládat, že budou i nadále budit zájem nás novinářů i vás čtenářů. Která témata to jsou a jaké otázky u nich vyvstávají?

foto: Tomáš Znamenáček

1. Komunální volby

Klíčové téma letošního roku se zdá být jasné, čekají nás volby do obecních zastupitelstev. Boskovice si minule zažily výraznou změnu, což pro ně byla v podstatě novinka. Bude tedy velmi zajímavé, jak rozhodnou voliči letos. Volby proběhnou až na podzim, pravděpodobně 5. a 6. října, ale téma začíná být zajímavé už teď, protože strany začínají rozhodovat o lídrech komunálních kandidátek. Podstatné bude také to, kolik stran a hnutí do voleb vůbec půjde. V roce 2014 to bylo pouze osm uskupení. Pozoruhodné nebudou volby jen v Boskovicích, k zajímavým volebním kláním se schyluje i v Letovicích, v Kunštátě a na dalších místech v regionu.

První otázkou voleb bude, jestli si celostátně pošramocená ČSSD udrží svou dominanci v boskovickém zastupitelstvu. A jak bude vypadat příští koalice? Kdo z aktuálních politiků si udrží svou pozici? Objeví se ve vedení města úplně nové tváře? A v zastupitelstvu nové strany či hnutí?

2. Nemocnice

Závažné a veřejností logicky velmi citlivě vnímané téma. Během loňského roku se odehrálo několik věcí, které tuto citlivost spíše rozjitřily, a to jednak prohraný soud s Tomášem Julínkem a především velmi zneklidňující formulace vedení města v dopise směřovaném na kraj. Do toho se o provoz nemocnice začínají zajímat podnikatelé ve zdravotnictví. Jasné záruky o budoucím provozu nemocnice nemáme, stejně jako zřetelnou představu o tom, jak velkou finanční zátěž by pro město mohla v dalších letech představovat.

Zůstane v Boskovicích jasně převládající názor, že nemocnici není dobré privatizovat? Jak náročné se pro město ukáže táhnout její provoz?

3. Školství

Možná trochu v závětří je zatím téma školství, pro příští rok se ale jeví jako naprosto klíčové. Čekají nás konkurzy na ředitele základní školy i mateřské školy, stejně tak by kraj mohl vypsat výběrová řízení na některé střední školy a základní uměleckou školu, kde stávajícím ředitelům končí volební období. Zároveň se má začít stavět Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání, tedy největší městská investice za mnoho let, která je směrována právě do školství. Nejde ale jen o investice a řízení, výběry nových ředitelů mohou především znamenat tlak na celkově nový přístup ke vzdělávání dětí a také boskovické školy by tato změna, o které se stále více diskutuje, mohla zasáhnout. O její potřebě mluví stále naléhavěji i Jihomoravský kraj.

Kolik nových ředitelů budou mít boskovické školy na konci roku? Rozvine se i na městské úrovni debata o nových přístupech ke vzdělávání? Jak se škola a město budou sžívat se stavbou polytechnického centra?

4. Působení městského architekta

První kompletní rok ve funkci čeká městského architekta Zdeňka Fránka. Ten nastínil poměrně odvážné a velkorysé plány, které se samozřejmě týkají příštích let či možná spíše desetiletí. Už v roce 2018 bychom ale první výsledky nové funkce mohli vidět. Ne snad přímo hotové stavby, ale změnu v přístupu k přípravě veřejných staveb, lepší součinnost při přípravě akcí soukromých investorů a jednoduše řečeno mnohem větší zájem a péči o to, jak město vypadá. Důležitá bude už samotná změna přístupu, protože je především nezbytné, aby se podařilo vytvořit atmosféru, ve které mohou opravdu kvalitní věci vznikat. Město musí být připraveno investovat, riskovat, naslouchat odborníkům a vidět za horizont. A na tom všem by měla být opravdu široká shoda a jistota, že ani případná volební změna na trendu nic nezmění.

Jak se letos projeví práce městského architekta? Dostanou některé projekty a plány konkrétnější obrysy? Dokážou se Boskovice sjednotit na myšlence, že se stanou městem otevřeným kvalitní současné architektuře?

5. Boskovická spojka

Téma přímého vlakového spojení do Brna se diskutuje už velmi dlouho. V letošním roce by ale mělo dostat mnohem konkrétnější podobu. Na to, o jak velkou a nákladnou investici se jedná, víme o celém projektu zatím velice málo. A právě to by se mělo změnit. Zároveň s tím už začnou přípravy celé stavby, takže ze záležitosti dosud pouze různě diskutované a připravující se kdesi v nedohlednu by se měl stát projekt, jehož příprava nám roste před očima. Termín zahájení výstavby nejspíš nebude příliš vzdálený.

Jaké parametry bude mít Boskovická spojka? Kolik bude stát, kdy se začne stavět a kdy bude hotová? A co přesně bude její vznik pro cestující znamenat? To všechno bychom se měli letos dozvědět.

6. Sportovní hala

Evergreen boskovického veřejného života bude jistě znít i v letošním roce. Zatím zůstává záhadou, jestli budeme pouze opakovat refrén, nebo se dostaneme k další sloce. Téma zde každopádně je a před blížícími se volbami začíná být diskutabilní, jestli by vůbec mělo končící zastupitelstvo učinit nějaké zásadní rozhodnutí ve věci umístění haly a odstartovat ještě před volbami přípravu projektu. Objevila se také myšlenka pořízení nafukovací haly. Poslední loňské zastupitelstvo ukázalo, že vládnoucí koalice není v náhledu na tuto otázku jednotná.

Rozhodne se ještě letos o umístění sportovní haly? A vydrží toto rozhodnutí i po volbách? Koupí město nafukovací halu?

7. Výstavba bytů

Nepříliš diskutované téma je možná jedním z největších restů současné koalice. Co se stalo s myšlenkou sociální demokracie podpořit v Boskovicích investice do výstavby nových bytů, zvláště malometrážních, pro mladé, sociálně slabé rodiny a seniory? Nyní se mluví o výstavbě za nemocnicí, o výstavbě v proluce U Koupadel. Konkrétní představu o tom, kolik a jakých bytů pro sociálně potřebné a v jakém termínu by mělo vzniknout, zatím nemáme.

Nastane do konce volebního období přece jen posun ve věci výstavby sociálních bytů v Boskovicích?

8. Městská média a komunikace s veřejností

Způsob komunikace vedení města s veřejností je v Boskovicích dlouhodobě problematický a byl jedním z témat před volbami v roce 2013. Nová koalice radnice bezesporu více otevřela, začala poskytovat více informací a zařídila i přenosy z jednání zastupitelstva. Od letošního roku pak přistoupila k poměrně zásadnímu kroku – razantně navýšila prostředky na vydávání městského tištěného Zpravodaje, který ve dvacetistránkovém rozsahu doručuje zdarma do více než pěti tisíc místních domácností. Zejména v předvolebním roce se tak zvyšuje pochybnost, jestli spíše než k věcnému informování veřejnosti nebude tento dosti nákladný počin sloužit k zajištění dobrého PR vládnoucí politické garnitury. Kromě toho samozřejmě vyvstává i pochybnost nad tím, jestli je v roce 2018 navýšení o statisíce zrovna do tištěného média smysluplné.

Jak bude vypadat informování veřejnosti v novém Zpravodaji? Bude poskytovat vyvážené informace, a ne sloužit jako jednostranné PR vládnoucí koalice?

9. Knihovna

Plán na výstavbu nové boskovické knihovny dostal konkrétní podobu. Má vzniknout přestavbou budovy bývalého ZZN (dnes prodejna Mountfieldu a nábytku Idyla) na ulici Kapitána Jaroše; objekt má získat podobu podle studie, kterou městu věnoval architekt Zdeněk Fránek. K rozhodnutí o tom, jak bude nová knihovna vypadat, město bohužel přistoupilo nejasným a netransparentním způsobem. Nyní má zadat vypracování projektové dokumentace.

Dostaneme se letos dál než k vypracování projektové dokumentace? Nabídne někdo konkrétní plán, jak by stavba měla být financována a kdy by se mělo začít stavět? Nebo projekt skončí v šuplíku?

10. D43 a rekonstrukce sokolovny

Na závěr dvě témata, u kterých panují asi nejvážnější pochybnosti, jestli se vůbec opravdovými tématy stanou, přestože se o nich jistě bude mluvit.

To první je vybudování dálnice D43, která by měla výrazně zlepšit dopravní obslužnost našeho regionu. Na podporu výstavby vzniká už několikátá petice, tématu se aktivně chopila především senátorka Jaromíra Vítková. O dálnici se mluví bez ustání a téma ve veřejném prostoru silně rezonuje. Není ovšem vůbec jisté, jestli se cokoli konkrétního v této věci opravdu stane a příslušné orgány začnou stavbu D43 opravdu připravovat. Dosavadní přístup ministerstva dopravy nevykazoval prakticky vůbec žádnou aktivitu směřující k výstavbě.

Takže otázka zní: Pohne se něco s D43?

Druhé téma, kterému hrozí podobný osud, je boskovická sokolovna. Po částečné rekonstukci začne sloužit teď v lednu, ale už z prvních fotografií je zřejmé, že aktuální úpravy mají skutečně daleko k tomu, aby v sokolovně vznikl důstojný kulturní prostor hodný města velikosti Boskovic v 21. století. Zároveň zde snad ještě mnohem silněji hrozí, že se s nejnutnějšími úpravami město spokojí a záměr kompletní adaptace sokolovny na moderní kulturní dům skončí na několik let ani ne v šuplíku, ale v samém zárodku.

Pustíme se hned po otevření sokolovny do diskuse o tom, kdy a jak by měla proběhnout opravdu pořádná rekonstrukce?

A na závěr si můžete zkontrolovat, jak moc odpovídal reálnému průběhu roku náš loňský výběr očekávaných témat pro rok 2017. A jak moc se jednotlivá témata posunula.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství