Ze zastupitelstva: mlýn, hala, rozpočet a prodej budovy O2

Prosincové jednání boskovického zastupitelstva trvalo více než tři hodiny. Debata byla místy vyhrocená, přinesla minimálně jedno překvapení a nesoulad v koaličních řadách. Do jednání jako by se už promítalo, že do komunálních voleb zbývá necelý rok.

foto: Tomáš Trumpeš

Dotazy a připomínky občanů

Tématicky výživný byl po delším čase jeden z úvodních bodů jednání, což jsou dotazy a připomínky občanů. Zasloužili se o to především bojovník za záchranu Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě Miloš Pachl a bývalý ředitel boskovického muzea a bývalý zastupitel za ODS, dnes ředitel brněnského Mendelova muzea Ondřej Dostál.

Miloš Pachl přečetl delší výzvu zastupitelům, ve které ještě před řešením problematiky sportovní halu připomněl hodnotu Dvořáčkova mlýna, jehož zbourání předpokládá jedna z navrhovaných variant stavby haly. Miloš Pachl požádal všechny zastupitele, kteří necítí nutnost zachování mlýna, aby přehodnotili své stanovisko. Odvolával se zejména na stanovisko regionální komise Národního památkového ústavu. Ta konstatovala, že by „bylo bylo velice žádoucí historickou hmotu Dvořáčkova mlýna zachovat, neboť zejména jeho urbanistický význam ve vazbě na panský pivovar a celý přiléhající prostor kolem říčky Bělá je zásadní.“ Zachování mlýna si podle Miloše Pachla přeje i nemalá část boskovické veřejnosti. Autor iniciativy také deklaroval, že tyto snahy budou pokračovat. „Boj za zachování Dvořáčkova mlýna bude pokračovat. Bude pokračovat tak dlouho, až dotčení zastupitelé skutečně pochopí, o jakou významnou hodnotu se jedná, že se jedná o významnou industriální lokalitu.“ Dodal, že akce nemá politický podtext, ani není namířena proti sportovcům, kterým nová sportovišť přeje.

Ondřej Dostál uvedl, že nechce být součástí mlčící většiny, a proto přišel zastupitelům sdělit několik svých občanských postřehů. Ten první se týkal nedostatku odpadkových košů a speciálních pytlíků pro pejskaře. Druhá poznámka se týkala části chodníku na Lidické, se kterým není správně nakládáno při výstavbě domů ve vnitrobloku.

Dále Ondřej Dostál vyjádřil své zklamání z přípravy výstavby sportovní haly. „Otevřeně říkám, že jsem nebyl příznivcem haly na Slovákově. Ale pokud se po třech letech nestalo vůbec nic a hádáte se, jestli Sušilova, nebo Červená zahrada, považuji to za poměrně tristní. A pokud se k tomu sportovní komise vyjadřovala až teď, považuji to téměř za hanebné,“ uvedl Ondřej Dostál. Apeloval na zastupitele, aby se tématu věnovali plnohodnotně a hledali konsenzus. Poté se bývalý ředitel muzea pozastavil nad položkou ve výdajové stránce návrhu rozpočtu na rok 2018, kde je určeno 35 milionů korun na výstavbu Centra polytechnické výchovy a vzdělávání. Městská spoluúčast by přitom měla činit jen okolo 10 milionů korun. „To snad pro zastupitele nemůže být hlasovatelné. Máte tam nárazník 25 milionů? Proč?“ tázal se Ondřej Dostál. Jako poslednímu bodu se věnoval nemocnici, a to především dopisu, kterým vedení města zjišťovalo, jestli kraj nemá zájem o převzetí nemocnice. Dopis Ondřeje Dostála podle jeho slov vyděsil a naštval. „Pokud jste dokázali uvést, že reálně hrozí postupné uzavírání či úplné uzavření nemocnice, je to podle mě poplašná zpráva. A pokud něco takového predikujete, měly by následovat jiné kroky než to, že napíšete dopis na kraj. Pokud se něco takového opravdu děje, jaké jsou další proaktivní kroky?“ Jako občan vyjádřil svůj nesouhlas s jakýmkoli převodem či prodejem nemocnice. „Původně jsem vás chtěl, paní starostko, vyzvat k odstoupení, ale neudělám to. Jen vás prosím: nedělejte kroky podobné tomuto, veďte Boskovice zdárně dál, ale tak, aby se nemluvilo o tom, že se nemocnice uzavře,“ zakončil své vystoupení Ondřej Dostál.

V odpovědi na téma odpadkových košů a sáčků na sběr psích exkrementů místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL) uvedla, že v příštím roce město plánuje navýšení košů, a to se sáčky na roli, což je praktičtější a je jich k dispozici více. Chodník na Lidické město prověří. Starostka Hana Nedomová (ČSSD) Ondřeji Dostálovi poděkovala za podněty. „Všemi těmi věcmi se zabýváme a situace se nějak vyvíjí, takže těžko odpovídat teď hned,“ uvedla starostka. Hlavní debata o nákladech na polytechnické centrum se odehrála až později při projednávání rozpočtu. Ohledně nemocnice se odvolala na tiskovou zprávu, ve které radnice sdělila, že úkolem vedení města je nemocnici zachovat a udělat vše pro to, aby byla řádně financovaná.

Výběrová řízení

Při projednává zprávy o činnosti kontrolního výboru poděkoval opoziční zastupitel Jiří Pevný (Sportovci pro Boskovice) všem, kteří hlasovali pro návrh opozice, aby se člen kontrolního výboru mohl účastnit výběrových řízení, které vypisuje město. „Tento souhlas už měl své pozitivum. Zúčastnil jsem se dvou výběrových řízení, a ne že by to byla moje zásluha, ale na základě diskuse došlo u rekonstrukce bytových domů na Jiráskově a Wolkerově k úspoře asi 1,5 milionu korun,“ popsal Jiří Pevný.

Odměňování zastupitelů

Na základě nového nařízení vlády došlo k navýšení odměn uvolněných i neuvolněných zastupitelů. A polepšili si docela výrazně. Řadoví zastupitelé budou místo dosavadních asi 900 korun dostávat 2 tisíce, radní místo něco přes 2,5 tisíc necelých 8 tisíc korun. O přibližně 1500 si polepšil i neuvolněný místostarosta, který tak bude při třípětinovém úvazku dostávat asi 21,5 tisíc korun, a asi o 1700 předsedové finančního a kontrolního výboru.

Odměny neuvolněných zastupitelů muselo potvrdit zastupitelstvo, zákon je stanoví jen v maximální částce. Tu Boskovice svým zastupitelům dopřávají, ale v případě kumulace více funkcí náleží zastupiteli pouze jedna odměna, a to za funkci s nejvyšším oceněním. Uvolnění zastupitelé, v případě Boskovic tedy starostka a místostarostka, mají odměny pevně stanovené zákonem.

Počet hydrantů

Při projednávání zprávy o stavu požární ochrany v Boskovicích a přidružených obcích řešili zastupitelé počet hydrantů ve městě. Obavy z jejich nedostatku projevil hlavně komunistický zastupitel Josef Opatřil. Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) upozornil na to, že během posledních deseti let přibylo hydrantů ve městě hned několik a hasiči podle něj celou síť v rámci krizového řízení určují a neustále kontrolují.

Prodeje a nákupy pozemků

Zastupitestvo jako vždy schvalovalo také několik nákupů, směn a prodejů nemovitostí. Z prodejů stojí za zvláštní pozornost snad hlavně prodej dvou pozemků v lokalitě Rovná, kde už dnes vyrůstají rodinné domy. Jedná se o ornou půdu, ale do budoucna by zde měly vyrůst rodinné domy. Město pozemky nabídne za cenu 2 150 korun za metr čtvereční.

Po delších jednáních město odkoupí pozemky okolo trafostanice v Červené zahradě od firmy MP Holding. Odkup proběhne za cenu obvyklou 200 korun za metr, jak ji určil soudní znalec. Celková částka tedy činí 23 200 korun, což zpočátku považovalo vedení města za vysokou cenu. Naopak sešlo z odkupu dvou pozemků takzvané Skautské louky taktéž od firmy MP Holding. Ta totiž od záměru nakonec odstoupila. „Pozemky bezprostředně navazují na lesní porosty, které budou v následujících letech dotčeny těžbou, a právě tyto dva pozemky zajišťují dostatečný přístup k těmto lesním porostům,“ vysvětlila neúspěch jednání o odkupu vedoucí majetkového odboru Gabriela Šmerdová.

Sportovní hala

Nejočekávanějším bodem jednání zastupitelstva byla sportovní hala. Městská rada připravila zastupitelstvu tři varianty, které měly být postupně hlasovány, aby se zjistilo, která má mezi zastupiteli největší podporu. První varianta počítala s vybudováním haly u základní školy na Sušilově ulici na místě tělocvičen, druhá a třetí s halou na místě Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě, a to buď s atletickým oválem, nebo bez něj. Vybudování oválu by znamenalo nákup dalších pozemků od Jana Paroulka. Varianta u školy počítala také s výkupem jízdárny od Luďka Řehoře.

Po asi hodinové diskusi, kdy především opozice deklarovala svou nespokojenost s postupem příprav a jednání o hale a poukazovala na nedostatečnost podkladů pro rozhodnutí, navrhl opoziční zastupitel Radek Mazáč (Sportovci pro Boskovice) stáhnout bod z jednání. Šéf klubu zastupitelů ČSSD si před hlasováním vyžádal přestávku na poradu. Přestávka měla být pětiminutová, ale nakonec se protáhla na téměř čtvrt hodiny. Koaliční zastupitelé během ní živě diskutovali v rohu jednacího sálu. Skupinku postupně opustili právě Milan Kolínský a také starostka Hana Nedomová. Ostatní koaliční zastupitelé se ještě chvíli radili – a výsledkem bylo, že se v hlasování značná část z nich přidala k opozici. Návrh proto prošel, zejména díky hlasům všech přítomných z ANO a KDU-ČSL a také hlasům dvou zastupitelů zvolených za KSČM. Proti byli jen dva sociální demokraté, ostatní členové ČSSD se zdrželi společně s třetím komunistou. Radek Mazáč tak mohl slavit trochu nečekané dílčí vítězství, což blíže vysvětluje v rozhovoru, který jsme s ním pořídili bezprostředně po zastupitelstvu.

Rozpočtové opatření a rozpočet na příští rok

Projednávání osmého letošního rozpočtového opatření zahájila vedoucí finančního odboru radnice Dana Baláčová pozitivní informací, že daňové příjmy „se plní velmi pěkně“. Daňové příjmy tak byly na základě vývoje navýšeny asi o dva a tři čtvrtě milionu korun. Výdajová část rozpočtu dostála značných změn, celkem se snížila o více než 78 milionů korun. Výsledný rozpočet za rok 2017 tak bude výrazně jiný, než bylo původně naplánováno. Zejména kvůli odložení řady investičních akcí je aktuální schodek naplánován na něco přes 21 milionů. Do dalšího roku by tak město vstoupilo s úsporami na účtu přes 53 milionů korun.

Dále zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2018, jehož základní parametry jsme již představili. Počítá s více než padesátimilionovým schodkem.

Z příjmové části rozpočtu vyplynulo, že vedení města plánuje po sedmi letech vlastnictví prodej budovy O2 na ulici kapitána Jaroše a vedlejšího domku, kde dříve sídlili zahrádkáři. Opoziční zastupitelé projevili nelibost, že se o záměru dozvídají až tímto způsobem. „Musím si postesknout. Je to dost zásadní prodej a zastupitelé o ničem neví,“ vyjádřil se Jiří Pevný.

Největší debata se týkala právě výdajové položky 35 milionů na výstavbu Centra polytechnické výchovy a vzdělávání, na což upozornil už na začátku jednání zastupitelstva Ondřej Dostál. Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek upozornil, že kdyby tento výdaj odpovídal jen asi desetimilionové plánované spoluúčasti, mohl se zbytek peněz přesunout na opravu letního kina či na rekonstrukci sokolovny. Starosta Hana Nedomová v odpovědi zmínila, že s navýšením peněz na opravu sokolovny se počítá, protože na základě revize komínů byla schválena na sokolovně pouze tato topná sezóna a minimálně tuto věc bude město muset řešit.

Jiřího Pevného opět zajímalo, jestli se polytechnické centrum bude stavět i bez dotace státu. Starostka odpověděla, že dotace byla na 99,9 procent schválena, ale vzhledem k tomu, že město ještě nemá tuto informaci potvrzenou oficiálně (potvrzení dotace město oznámilo druhý den po zastupitelstvu, pozn. red.), nemohlo dotaci zařadit do rozpočtu. Zastupitele Pavla Vlacha (TOP 09) zajímalo, proč je tedy ve výdajích právě 35 milionů korun, když spoluúčast města má být více než třikrát nižší. „Nevíme, jestli dostaneme plnou částku, nebo jestli nám nepřesunou některé výdaje do neuznatelných,“ vysvětlila starostka, že výše městské spoluúčasti by se i v případě obdržení dotace ještě mohla navýšit. Proč je v rozpočtu zrovna 35 milionů, nikdo konkrétně nevysvětlil. Palbu otázek nakonec starostka zakončila vyjádřením, že kdyby záleželo jen na ní osobně, centrum by postavila i bez dotace, tedy pouze za městské peníze.

Řešila se také průjezdnost spodní části ulice Štefánikova, která má být rekonstruována. Starostka Hana Nedomová v rozporu s informacemi, které vedení města poskytlo na tiskové konferenci, uvedla, že po opravě by spodní část ulice a napojení na ulici Nádražní mělo být přístupné nejen pro pěší, ale přístupné i pro automobily. „Průjezd bude umožněn pro pěší i pro auta, hluková studie nakonec po několika úpravách vyhověla,“ doplnil ji vedoucí investičního odboru Petr Zouhar. O stavební povolení chce město žádat ještě letos.

Opoziční zastupitelé z ODS, TOP 09 a Sportovců se při schvalování rozpočtu nakonec zdrželi. Prošel tedy hlasy vládnoucí koalice ČSSD, KDU-ČSL, ANO a komunistů.

Zájem Agelu o nemocnici

V závěrečné části zastupitelstva věnované dotazům a připomínkám zastupitelů vyšla najevo ještě jedna zajímavá věc, totiž že o převzetí boskovické nemocnice projevila zájem firma Agel. Ta se obrátila dopisem na vedení města a požádala o možnost své prezentace přímo na zastupitelstvu. Vedení města tuto prezentaci, nejprve na radě a poté na zastupitelstvu, plánuje umožnit. „Samozřejmě nás to k ničemu nezavazuje,“ zdůraznila starostka Hana Nedomová. To se setkalo s nelibostí některých zastupitelů. „Myslím, že než se bavit o prezentacích jednotlivých společností, přimlouval bych se za to, aby si rada města vyžádala materiály od managementu nemocnice, jaká budou učiněna opatření k tomu, aby bylo zamezeno těm věcem, které byly uvedeny v dopise na kraj. Přimlouval bych se za to, abychom se zabývali vlastními opatřeními a neodkláněli pozornost k tomu, že o nemocnici má někdo zájem,“ vyjádřil se Radek Mazáč. „Pokud má někdo ze zastupitelů pocit, že se nechce bavit s touto firmou, může navrhnout usnesení, že se nechce bavit s touto firmou,“ reagovala starostka. Na závěr se s opozičními zastupiteli shodla, že uspořádají seminář o aktuální situaci v nemocnici.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství