Z radnice: zdravá strava ve školce a novinky z rady

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po zasedání městské rady na konci března. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Štefánikova uliceŠtefánikova ulice   foto: Tomáš Trumpeš

Zdravá strava ve školce

Boskovická mateřská škola se delší dobu zapojuje do projektu usilujícího o zdravé stravování dětí. Pracoviště na Lidické ulici získalo aktuálně certifikát bronzové úrovně od celostátního projektu Skutečně zdravá škola.

Školka si mimo jiné vytvořila vlastní záhonek, jehož plody využívá kuchyně. Například místo slazených nápojů děti dostávají vodu dochucenou bylinkami, děti se také podílejí na přípravě salátů. Kromě toho projekt hlídá míru použití čerstvých a místních surovin, dále vzdělávání v oblasti zdravé stravy a také zapojení rodičů. „Děti získávají povědomí o zdravých potravinách, o přípravě jídel i o ekologických prostředcích a biopotravinách,“ uvedla zástupkyně MŠ Michaela Krejčířová. „Některé věci jsme opravdu museli změnit. Omezili jsme používání soli a cukrů, dochucovadel i polotovarů. V kuchyni dělám přes dvacet let a musím říct, že úroveň stravování i kultura stolování jdou velmi rychle dopředu, i díky tomuto projektu mají děti na stole čerstvé a místní suroviny,“ doplnila ji vedoucí kuchyně Lenka Paděrová.

Odborný garant projektu Tomáš Václavík vysvětlil, že k získání bronzového certifikátu školka musí pečovat o vzdělávání, zapojení komunity, což zahrnuje vytvoření akční skupiny, dále o spolupráci s místními dodavateli a výrobci a samozřejmě o kvalitu potravin. Pro získání bronzového certifikátu musí být 75 procent všech surovin čerstvých a 50 procent musí být z regionu, tedy nejhůře české provenience, spíše jihomoravské. Děti musí dostávat nápoje bez přidaného cukru. Doporučuje se také použití ekologicky šetrných prostředků v kuchyni. Vzdělávat se musí i kuchařky. Při postupu na stříbro musí školní jídelna nakupovat minimálně 5 procent potravin v biokvalitě, vejce z volných chovů a abych všechny suroviny pocházely z kraje nebo okolních krajů. Povinností je práce s dětmi na školní zahradě, výlety s dětmi na místní farmu a vaření s dětmi.

Podle ředitelky mateřské školy Dagmar Burianové se školka setkává s pozitivní odezvou a aktivním zájmem a účastí rodičů a prarodičů. Celý projekt je maximálně transparentní, školka kupříkladu zveřejňuje jídelníčky a také suroviny, které používá a kde je nakupuje.

Fórum zdravého města

Po třech letech připravilo Zdravé město Boskovice občany opět Fórum v zámeckém skleníku. Konalo se v pondělí 9. dubna. „Následovat bude anketa, která bude probíhat v dubnu a v květnu,“ uvedla místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL). Anketa bude probíhat na webových stránkách města a tištěné anketní dotazníky budou k dispozici v informačním středisku.

„Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání radě města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení,“ uvádí vedení města v tiskové zprávě. Z Fóra před třemi lety vzešlo jako vítězné téma skatepark. Účast občanů byla nízká, následující osud vítězného tématu asi občanům důvěru nepřidal. Letos radnice doufá ve zlepšení. Pokouší se o to mimo jiné tím, že součástí fóra bude losování o dárkové poukazy na 500 korun do papírnictví, sportu či knihkupectví, nová kniha Boskovice – pohledy do minulosti či láhev vína.

Zápis dětí do MŠ

Termínem zápisu dětí do boskovické mateřské školy pro školní rok 2018/2019 je čtvrtek 10. května. Zápisy budou probíhat od 8 do 16 hodin na všech třech pracovištích – Bílkova, Lidická, Na Dolech.

Fotovoltaika

Dalších 30 tisíc korun ročně získá město od nájemce fotovoltaické elektrárny za zřízení věcného břemene na části pozemku pro umístění a provozování stavby FVE, přípojky VN, trafostanice a akumulační stanice. Nájem firmy Solar Global činí 250 tisíc ročně.

Výstavba za nemocnicí

Městská rada vyhlásila uzavřenou výzvu k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace obytného souboru v lokalitě za nemocnicí. Zde by mělo vyrůst 8 atriových a 19 řadových domů a 4 domy bytové. „Nejdřív bude zpracován projekt, abychom věděli, jak to bude vypadat a jaký bude výkaz výměr; rozhodování o tom, jakou formou se bude obsazovat a vybírat, jestli bude zhotovitelem město, nebo město vytvoří služby, které to budou zaštiťovat, nebo se to bude řešit developersky – to už bude na rozhodnutí nového vedení, které vznikne po volbách. My děláme všechny kroky pro to, aby lokalita byla k tomuto rozhodnutí připravena,“ uvedla starostka Hana Nedomová (ČSSD).

Propojení Nádražní a Štefánikovy ulice

Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby, která propojí ulice Nádražní a Štefánikova, zvítězila firma Deas s nabídkovou cenou necelých 6 milionů korun. Akce by měla proběhnout letos – ještě není dokončen projekt, jak přesně bude zprůjezdnění ulic dopravně řešeno. Na základě studie, která zkoumala možné zatížení ulice, je jasné, že nebude možný průjezd vozidel nad 3,5 tuny.

Oprava letního kina

Další etapu rekonstrukce letního kina bude provádět firma Stavkom, která ji vysoutěžila za nabídkovou cenu necelých 8,5 milionu korun. Opravovat se bude horní část – toalety, promítací kabina a VIP zóny. Celá akce by měla být dokončena až v listopadu, ale toalety a promítací kabina by měly být hotové už před letošní sezónou. „Listopadový termín jsme si dali jako rezervu,“ místostarosta Petr Malach (ČSSD) s tím, že prodloužení termínu si vyžádá výroba ochranných klecí pro VIP zóny v horní části hlediště.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už čtvrtým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Můžete si nás předplatit na webu i na papíře; bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství